Mezinárodní daňové poradenství

Poskytujeme komplexní služby v oblasti mezinárodního zdanění s podporou celosvětové sítě Grant Thornton.

Zajistíme pro vás:

Vstup na zahraniční trh

Asistenci při vstupu na zahraniční trh v oblasti nastavení zdanění a následného compliance.

Vytváření mezinárodních struktur

Daňová asistence při zakládání/vytváření mezinárodních struktur společností. Vytváření efektivních holidngpvých struktur. Nastavení finančních toků v rámci mezinárodní struktury.

Revize a eliminace rizik současných struktur

Daňová revize současných mezinárodních struktur s ohledem na efektivní fungování a eliminaci daňových rizik. Navržení úprav pro eliminaci daňových rizik a dosažení dańových úspor.

Zdanění stálých provozoven

Analýza vzniku a nastavení způsobu zdanění stálých provozoven. Zpracování daňových přiznání stálých provozoven. Vyhodnocení případného zdanění přesunu majetku z/do stálých provozoven (exit tax).

Platby z/do zahraničí

Prověření daňových povinností při platbách z/do zahraniční (srážková daň, zajištění daně, oznamovací povinnosti, možnosti osvobození).

Novinky v boji proti agresivnímu daňovému plánování

Dopady na poli mezinárodních aktivit v boji proti agresivnímu daňovému plánování – BEPS, ATAD, DAC 6. Analýza splnění reportovacích povinností.

Potřebujete naše služby
v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk

Novinky