Udržitelnost - ESG strategie a reporting

Udržitelné podnikání je výzvou a příležitostí pro další rozvoj a růst vašeho podnikání. Vedle toho také přináší některé povinnosti jako například sestavení nefinančního reportingu.

  • Pomůžeme vám sestavit strategii udržitelnosti, tedy jaké obchodní příležitosti a rizika vám nová legislativa přináší v kontextu vaší podnikatelské strategie.
  • Společně s vámi nastavíme proces přípravy a zpracování dat včetně odpovědností za jednotlivé kroky pro sestavení technické datové přílohy zprávy o udržitelném rozvoji. Respektujeme při tom zvolený standard (dnes GRI, později CSRD). 
  • Provedeme vás krok za krokem při zpracování Zprávy o udržitelném rozvoji (ESG report) včetně technické datové přílohy. ESG report pak můžete použít pro snadnější přístup k zeleným financím.
  • Spočítáme uhlíkovou stopu podle GHG protokolu nebo standardu ISO 14064 vaší firmy nebo firem, do kterých jste investovali (od ledna 2023 budou podle nařízení SFDR investoři povinni shromažďovat data o uhlíkové stopě svých investic).
  • Společně nastavíme plán opatření vedoucích ke snížení zátěže na životní prostředí a zároveň dojde i k úsporám nákladů (např. úsporná opatření v oběhovém hospodářství, které mají i výrazný vliv na ukazatele v rámci ESG reportu jako je úspora spotřeby vody, energie či snížení produkce odpadů a jejich další využití včetně finančních benefitů).
  • Pro technická opatření jsme připraveni vám pomocí při zajištění dotačního financování.