GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 12. Prosince 2014

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Lucemburskem

Sdílet článek:

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Lucemburskem se začne aplikovat od ledna 2015 a nahradí původní smlouvu z roku 1991. V porovnání s původní smlouvou nová smlouva přináší následující změny:

  • Definuje tzv. službovou stálou provozovnu.
  • Umožňuje nulové zdanění dividend ve státě zdroje (za podmínky držby minimálně 10 % kapitálu společnosti po dobu jednoho roku), v ostatních případech bude zdanění ve výši 10 % hrubé částky dividend,
  • V souladu se smlouvou se průmyslové licenční poplatky se zdaňují 10 % a autorské licenční poplatky 0 %. Nicméně podle protokolu je možné zdanění snížit či licenční poplatky mající zdroj v ČR osvobodit a to v případě, že ČR v budoucnu uzavře s jakýmkoliv jiným členským státem EU smlouvu, která bude ustanovení o nižším zdanění či osvobození obsahovat.
  • Podle protokolu se smlouva vztahuje rovněž na daňově netransparentní entity (včetně subjektů kolektivního investování) založené v souladu s právními předpisy smluvních států a to i v případě, že jsou osvobozeny od zdanění nebo jsou zdaňovány nulovou sazbou.