Oceňování nemovitého majetku

V oblasti oceňování nemovitého majetku poskytujeme našim klientům komplexní portfolio poradenských služeb. Jedná se jak o ocenění nemovitého majetku jakožto součást ocenění podniku, tak i o ocenění samostatných nemovitostí. V návaznosti na účel zpracovávaného ocenění a v souladu s požadavky klientů jsme schopni stanovit jakoukoliv z možných kategorií hodnot všech druhů nemovitého majetku, a to v různé časové úrovni. Samozřejmou součástí poskytovaných služeb je oceňování majetkových práv k nemovitým věcem – tedy např. práva stavby a věcných břemen.

Oceňujeme:

 

Pozemky všech druhů a účelů využití

Zpracujeme pro vás ocenění stavebních, zemědělských a lesních pozemků, ale také pozemků, které nejsou zcela obvyklými, jako jsou například pozemky vodních ploch, drážní pozemky, pozemky povrchových dolů atd. V závislosti na účelu ocenění je stanovena poža

Objekty pro bydlení - rodinné a bytové domy

Pokud poptáváte ocenění rodinného či bytového domu, rádi vám nabídneme naše služby. V ocenění komplexně zohledníme veškeré cenotvorné parametry dané nemovitosti - tedy nejen ty standardní, jako jsou například lokalita, technický stav či velikost, ale také

Průmyslové areály, administrativní objekty a objekty občanské vybavenosti

Nedílnou součástí ocenění podniků bývá ocenění jejich provozních nemovitostí, ať se již jedná o administrativní, výrobní či jiné druhy staveb a areálů. Rádi vám nabídneme provedení komplexního ocenění tohoto typu nemovitostí, včetně provedení jeho obhlídk

Inženýrské stavby a venkovní úpravy

Inženýrské stavby a venkovní úpravy bývají většinou oceněny v rámci souboru nemovitostí. Nicméně i v případě potřeby ocenění těchto do značné míry speifických staveb samostatně se na nás neváhajte obrátit, neboť i zpracování ocenění tohoto charakteru maje

Developerské projekty

Stanovení hodnoty developerských projektů v jednotlivých fázích jejich realizace je klíčové nejen pro potřeby případného zajištění jejich financování, ale také v případě jejich akvizičních jednání. Potřebujete-li vypracovat oceňovací analýzu libovolného d

Oceňování pro potřeby investičních společností a fondů

Významný, a stále rostoucí, podíl naší činnosti v oblasti oceňování nemovitého majetku tvoří zpracování ocenění pro potřeby zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Znalecký posudek či cenovou studii na stanovení reálné

Právo stavby, věcná břemena a služebnosti

Právo stavby je relativně nově obnoveným institutem a i z toho důvodu je k němu ze strany odhadců a znalců velice často přistupováno se značnou nejistotou ohledně způsobu jeho ocenění. V naší společnosti máme vypracovánu metodiku, jak právo stavby ocenit,

Stanovení výše nájemného či pachtovného

Stanovení výše nájemného či pachtovného tvoří nedílnou součást námi nabízených služeb z oboru oceňování nemovitého majetku. Standardně je klientům poskytujeme například pro potřeby ošetření vztahu mezi spřízněnými osobami, při kalkulaci hodnoty věcných bř