Oceňování obchodních závodů, jejich částí a cenných papírů

  • Úvod
  • Služby
  • Appraisal
  • Oceňování obchodních závodů, jejich částí a cenných papírů

Oceňování obchodních závodů, jejich částí a cenných papírů vyžaduje hluboké teoretické znalosti, orientaci v podnikových financích, ale také zkušenost. V oblasti oceňování obchodních závodů, jejich částí a cenných papírů disponujeme silným týmem, který staví na dlouholetých zkušenostech, širokém portfoliu založeném na tisících zpracovaných ocenění, a neustálý kontakt s nejnovějšími trendy skrz akademické kruhy a vědecký výzkum v této oblasti.

Nabízíme vám konkrétně tyto služby:

Obchodní podíly v obchodních společnostech

Ocenění obchodních podílů, akcií a účastí je primárně založeno především na metodikách používaných pro ocenění podniku. Při oceňování podniků obvykle vycházíme (vždy však s ohledem na účel) z báze tržní hodnoty v souladu s její definicí dle mezinárodních oceňovacích standardů. V případě potřeby jsme schopni provést ocenění podniků i na jiné hladině hodnoty – např. investiční hodnota, tj. hodnota pro konkrétního investora a pro identifikovaný investiční cíl, v určitých případech je též na místě férová hodnota (equitable value), která zohledňuje podmínky transakce, ale vychází z určité objektivizace dat. V závislosti na oceňovaném podniku, užíváme pro stanovení jeho hodnoty metodu výnosovou, nákladovou, či porovnávací.

Akcie a balíky akcií

Účasti v družstvech

Cenné papíry – např. dluhové cenné papíry (dluhopisy, směnky aj.)

Ocenění cenných papírů provádíme v závislosti na druhu cenného papíru např. včetně posouzení bonity emitenta za využití vlastních ratingových modelů.

Majetek a závazky podniků

Jsme také samozřejmě schopni ocenit jednotlivé položky majetku a závazků, pokud je to situací vyžadováno.

Start-upy

Nabízíme ocenění společnosti v počáteční (start -up společnosti) či určité zlomové fázi jejího vývoje především pro účely získání dalšího financování jak pro potřeby vlastníků společnosti, tak potenciálních investorů. Rovněž provádíme posouzení finančního plánu aj. (viz služby Due Diligence).

Potřebujete naše služby v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk