GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 4. Května 2021

Sedmá verze směrnice (DAC 7) zavádí transparentnost na provozovatele digitálních platforem

Sdílet článek:

V souvislosti s dynamicky se rozvíjejícím odvětvím digitálních platforem přichází Evropská komise s návrhem implementace nových pravidel v podobě oznamovací povinnosti prostřednictvím směrnice DAC 7 v oblasti administrativní spolupráce v oblasti daní. Nová pravidla obsažena ve směrnici DAC 7 mají mimo jiné dopadnout i na provozovatele digitálních platforem. Účinnost nových oznamovacích povinností by měla být 1. ledna 2023.

Směrnice DAC 7 má pomoci zajistit spravedlivé zdanění zisků digitálních platforem tak, aby k jejich zdaňování docházelo tam, kde skutečně dochází k jejich generování. Zavedení nových pravidel by tedy mělo zabezpečit identifikaci subjektů, které generují zisky prostřednictvím digitálních platforem.

Směrnice DAC 7 vyžaduje, aby členské státy přijaly nová pravidla nejpozději do konce roku 2022 a aplikovali je již od ledna 2023. Provozovatelé digitálních platforem by tedy měli mít od ledna 2023 povinnost oznamovat informace shromážděné o prodejcích využívajících danou platformu.

Mezi oznamované informace by měly patřit základní identifikační údaje o prodejcích, ale také údaje o celkových příjmech a výdajích vygenerovaných prostřednictvím digitální platformy. Patřičné oznámení by mělo být podáváno za kalendářní rok a je potřeba jej vždy podat do 31. ledna následujícího roku, tj. první oznámení by mělo být dotčenými subjekty podáno za rok 2023 do 31. ledna 2024.

Mezi činnosti prodejců, kteří generují zisky prostřednictvím digitálních platforem by měly patřit např. pronájem nemovitostí, poskytování služeb, prodej zboží, pronájem dopravních prostředků.

Informace získané od provozovatelů digitálních platforem pak budou automaticky vyměňovány mezi jednotlivými daňovými správami členských států.