Transferové ceny

Problematika transferových cen dávno není pouze doménou nadnárodních skupin, ale nedílnou součástí zkoumání správců daně i na lokální úrovni. V posledních letech je tak nejen z reakcí daňových správ patrné, že tato oblast je globálně vnímána jako zásadní jak pro daňové kontroly a s tím spojené podezření z krácení daně, tak pro finanční řízení podnikových uskupení z hlediska dopadů do daňové povinnosti, péče řádného hospodáře či zájmu akcionářů společnosti. Nedostatečná příprava pak často bývá zdrojem extrémních a zpravidla nečekaných komplikací při daňové kontrole se zásadními dopady na další život daňového subjektu. Proaktivní přístup k nastavení transferových cen naopak často vede k optimalizaci stávajícího nastavení finančního managementu skupiny díky revizi toků zboží, služeb či nastavení licenčních a úrokových plateb.

Nabízíme zejména následující služby:

Posouzení potenciálních rizik

Posouzení potenciálních rizik vznikajících z tvorby převodních cen u jednotlivých transakcí.

Poradenství a výběr metody

Poradenské služby při stanovení vhodné metody tvorby převodních cen pro transakce se spojenými osobami.

Dokumentace

Zpracování dokumentace Skupiny k převodním cenám v podobě Master file (základní dokumentace) a Local file pro každou relevantní zemi.

Znalecký posudek

Možnost zpracování dokumentace ve spolupráci s naším znaleckým ústavem ve formě znaleckého posudku.

Dokumentace pro zahraniční subjekty

Zajištění dokumentace k tvorbě převodních cen pro zahraniční subjekty včetně zjištění konkrétních pravidel a místních požadavků pro příslušné země ve spolupráci s pobočkami sítě Grant Thornton.

CbCR - Country by Country Reporting

Příprava a podání formulářů souvisejících se Zprávami podle jednotlivých zemí (CbCR, Country by Country Reporting).

Závazná posouzení

Příprava a zpracování požadavku na závazná posouzení.

Smlouvy se spojenými osobami

Zpracování či revize smluv se spojenými osobami.

Zastupování při daňových kontrolách

Odůvodnění tvorby převodních cen a zastupování při daňových kontrolách na lokální či mezinárodní úrovni.

Potřebujete naše služby
v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk

Novinky