GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Zuzana Kalincová | Kristýna Bardonová | 10. Října 2023

Pozastavení aplikace Smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s Ruskem

Sdílet článek:

Ministerstvo financí ČR vydalo dne 29. září 2023 Sdělení ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku mezi Českou republikou a Ruskou federací (dále jen „Smlouva“) pozastavující provádění článků č. 5 – 22 a článku č. 24 Smlouvy z české strany, a to s okamžitou účinností.

Bylo tak učiněno v reakci na březnový návrh ruské vlády a následný dekret vydaný Ruskou federací 8. srpna tohoto roku, který potvrdil omezení platnosti výše zmíněných článků smluv o zamezení dvojího zdanění i s dalšími  37 zeměmi, které Rusko považuje za nepřátelské.

Ministerstvo financí ČR ve svém Sdělení poukazuje na skutečnost, že přerušení platnosti výše uvedených článků má rovněž dopad na články č. 23 a 25 Smlouvy.

Závěrem vyplývá, že aplikace vyloučení dvojího zdanění nebude nyní prakticky realizovatelná a transakce mezi daňovými rezidenty obou zemí tak budou zdaněny de facto jako mezi nesmluvními státy, tj. typicky plnou sazbou daně v zemi zdroje příjmů bez možnosti aplikovat osvobození od daně či sníženou sazbu daně. To bude mít dopad zejména na dividendy (při výplatě z ČR se nově nebude srážet pouze 10, ale 15 %), úroky (z nulového zdanění bude nově 15 % srážková daň) ci licenční poplatky (rovněž z 10 na 15 %) či zdanit v ČR pouze podnikatelské příjmy realizované prostřednictvím stálé provozovny. Pokud máte jakékoli vztahy s rezidenty Ruské federace, doporučujeme prověřit dopady výše uvedeného omezení.