GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Února 2016

Mezinárodní daňové novinky ve Slovinsku

Sdílet článek:

Předběžné cenové dohody v oblasti převodních cen (APA) od 1. ledna 2017

Od 1. ledna 2017 bude možné uzavřít předběžnou cenovou dohodu v oblasti převodních cen se slovinskou finanční správou. Tímto tak nadnárodní podniky získávají možnost využít správního řízení k určení budoucích převodních cen. Dosáhnou tak zajištěného daňového režimu kontrolované transakce. APA bude moci být uzavřena pouze v případě mezinárodních transakcí (slovinská společnost uskutečňuje transakce se zahraniční jednotkou). Tyto transakce musí respektovat princip tržního odstupu, který je uzákoněn ve slovinském zákoně o dani z příjmu právnických osob, a další pravidla převodních cen, která v podstatě reflektují hlavní principy Směrnice OECD k převodním cenám. Daňoví poplatníci budou moci požádat o jednostranné, dvoustranné nebo mnohostranné dohody, přičemž se předpokládá, že maximální doba APA může činit 5 let.

Nové soudní a administrativní postupy týkající se stanovení daňové rezidence

Po nedávném rozhodnutí slovinského Nejvyššího soudu X Ips 124/ 2015, slovinská finanční správa vydala nové rozhodnutí, kterým se mění současná správní praxe ohledně postupu určení daňové rezidence. Dle těchto nových postupů se stanoví, že dopředu smí být daňová rezidence určována pouze ve zvláštním řízení podle vnitrostátního práva bez přihlédnutí k úpravě ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění (SZDZ). Daňová rezidence pro účely smluv o zamezení dvojího zdanění tak nebude mocí být určena předem ve zvláštním řízení, ale pouze v rámci řízení ohledně konkrétního případu, kdy poplatník realizuje příjmy a žádá o benefity ze smluv o zamezení dvojího zdanění. To podporováno argumentací, že pravidla určení daňové rezidence podle SZDZ (resp. přiřazení rezidence pouze jednomu státu) nemohou narušit rezidenční vazby podle lokálního slovinského zákona.

Rozhodnutí slovinského Správního soudu I U 820/2014 – uplatňování výhod ze smluv o zamezení dvojího zdanění

Správní soud jasně uvedl, že výhody ze smluv o zamezení dvojího zdanění mohou být poskytnuty daňovým poplatníkům pouze na základě jejich požadavku a jestliže jsou všechny podmínky splněny. Finanční správa nemá žádnou pravomoc a povinnost uplatňovat výhody ze smluv o zamezení dvojího zdanění z moci úřední.

Rozhodnutí slovinského Nejvyššího soudu X Ips 218/2014 – Daně, na které se vztahuje smlouva o zamezení dvojího zdanění

Podle článku č. 2 ve smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Rakouskem a Slovinskem (Daně, na které se smlouva vztahuje) se smlouva nevztahuje na darovací a dědickou daň. Proto daňový poplatník ve Slovinsku nemůže být osvobozen od daně darovací ani dědické na základě článku 23 této smlouvy (článek týkající se ostatních příjmů). Protože mezi Rakouskem a Slovinskem neexistuje žádná dvoustranná smlouva týkající se dědické daně, dědictví, které obdrží rakouský daňový rezident ve Slovinsku, tak může podléhat zdanění ve Slovinsku.

Finanční správa vydala pokyny o zdanění zahraničních sportovců a umělců

Pokyny ve slovinském jazyce vychází z komentáře OECD k modelové smlouvě o zamezení dvojího zdanění k článku 17 (Umělci a sportovci).