Bankovnictví, finance a kapitálové trhy

Komplexní právní poradenství v oblasti bankovnictví, financí a kapitálových trhů.

Běžnou součástí většiny forem podnikání je získávání finančních prostředků z vnějších zdrojů. Ty zpravidla pomáhají dalšímu rozvoji podnikatelských aktivit, ale zároveň s sebou často přinášejí rozsáhlé závazky vůči věřitelům. Náš tým se zkušenostmi z českých i mezinárodních projektů financování vás dokáže nejen provést jejich právními peripetiemi, ale pomůže vám při rozhodování, jakou formu financování zvolit – ať už se má jednat o bankovní služby v podobě klasického úvěru, emise dluhopisů, crowdfundingu či založení investiční struktury.

Naši právníci zastupovali české i mezinárodní banky, finanční a strategické investory či poskytovatele podnikatelských i spotřebitelských úvěrů. Při volbě financování tak dokážeme poskytnout naše profesionální služby nejen dlužníkům, ale i jejich věřitelům.

V neposlední řadě vás rovněž dokážeme zastoupit před orgány dohledu a provést vás jejich řízeními.

Naše služby

  • Strukturování financování.
  • Vyjednávání, příprava, revize a posuzování úvěrové dokumentace.
  • Příprava zajišťovací dokumentace.
  • Příprava a provedení emise dluhopisů, a to jak privátních, tak veřejných.
  • Založení samosprávné i nesamosprávné investiční struktury.
  • Příprava balíčku vzorové dokumentace pro poskytovatele úvěru (včetně spotřebitelských úvěrů).
  • Zastoupení před orgány dohledu (např. Česká národní banka).
  • Kotace cenných papírů na burze.
  • Zajištění licencí pro regulované činnosti.

Kdo nám důvěřuje?