Business Risk Services

Nenechte krize ohrožovat váš business. Řiďte osud firmy tak, abyste z krize vyšli silnější než vaši konkurenti.

  • Poznáme, co vaši organizaci ohrožuje a identifikujeme oblasti k řešení.
  • Společně najdeme vhodná řešení jak eliminovat hrozby, jejichž počet a závažnost v krizi významně rostou.
  • Provedeme vás implementací konkrétních změn, které odstraní příčiny vzniklých problémů, ne pouze jejich důsledky.
  • Společně nastavíme efektivní systém řízení rizik, který vám zajistí, aby se neopakovaly příčiny problémů.
  • Získáte trvalou konkurenční výhodu.

 

Compliance Management

Nastavení efektivního řízení prevence proti nežádoucím právním jevům uvnitř společnosti s cílem snížení právních a regulatorních rizik.

Risk Management

Ucelený a jednoduchý systém zjišťování, sledování a snižování rizik, které negativně ovlivňují vaše podnikání a nebo mohou znamenat skokovou příležitost pro růst.

Systémy řízení a zvyšování výkonnosti

Implementace systémů řízení a včetně strategických i provozních řešení v oblasti zvyšování výkonnosti a efektivity a tím i konkurenceschopnosti a tržní hodnoty společností.

Interní audit a forenzní šetření

Posouzení firmy jako komplexního celku se zaměřením na oblasti s vysokou rizikovostí. Cílem auditu je poskytnout klientovi jasný a objektivní důkaz o funkčnosti a efektivnosti zavedeného systému včetně optimalizačních návrhů.

Kdo nám důvěřuje?