Fúze a akvizice

Máme rozsáhlé zkušenosti z mnoha českých i mezinárodních projektů.

Fúze (a jiné přeměny) a akvizice jsou nástroji pro rozšíření předmětu podnikání, expandování na nové trhy, upevnění pozice či restrukturalizace skupin. Na druhé straně mohou být také prostředkem pro opuštění trhu, zpeněžení investice, získání volných prostředků nebo nalezení nástupníka pro váš byznys.

Přeměny i akvizice jsou na trhu relativně běžné. Přesto však je není radno podceňovat, jelikož případná chyba může mít pro podnikatele až fatální následky a mnohdy nesrozumitelná právní úprava dokáže právní laiky potrápit. I při akvizici s předem domluvenými a na první pohled jasnými podmínkami transakce může (i kvůli do jisté míry nepřátelskému vztahu mezi jejími stranami) dojít k nepochopení či nedomyšlení důsledků jednotlivých podmínek. A to se ani nebavíme o situacích, kdy do hry vstoupí financování, veřejnoprávní regulace či dotace.

Náš tým má s přeměnami i akvizicemi rozsáhlé zkušenosti z mnoha českých i mezinárodních projektů. Spolu s vámi vymyslíme, jak pro vás co nejvýhodněji danou transakci strukturovat. A to tak, aby nekolidovala s vaším financováním, dotacemi či veřejnoprávními povoleními. Provedeme právní prověrku předmětu transakce (ať už se jedná o společnost či majetek), zastoupíme vás nebo podpoříme při jednání s protistranou a připravíme či zrevidujeme veškerou transakční dokumentaci. V rámci transakce se staneme vaším partnerem, na kterého se můžete spolehnout.

Naše služby

  • Vyjednávání, příprava, revize a posuzování transakční dokumentace.
  • Podpora a zastoupení při vyjednáváních s protistranou.
  • Právní prověrky akvizičních cílů (majetku i společností).
  • Posouzení dopadů transakce na financování, veřejnoprávní povolení, dotace aj. a dojednání podmínek součinnosti třetích osob při transakci.
  • Poradenství v souvislosti se strukturováním transakce a nalezením ideálního řešení.
  • Poradenství při vytvoření a úpravách holdingové struktury.

Reference

Datera

janrancak-datera-foto.jpg (50 KB)

"Díky GT Legal se můžeme soustředit na růst naší firmy s jistotou, že o právní záležitosti našeho podnikání je postaráno. Cením si především spolehlivosti a znalosti, která dalece přesahuje české prostředí."

Jan Rančák 

Kdo nám důvěřuje?

Lidé