GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 31. Července 2016

AMAZON x Evropská komise x Lucembursko

Sdílet článek:

Spor o tom, zda Lucembursko od roku 2004 poskytuje Amazonu neoprávněnou státní podporu. Jde o rozdělení zisku z licencí (IP adresy) mezi operativní společnost a její transparentní matkou. Dále pak o odměnu pro aktivní Lucemburskou společnost ve výši reziduálního zisku.

Shledané nedostatky Evropskou Komisí v napadeném daňovém ujednání:

  • Lucembursko nedoložilo žádnou dokumentaci o cenách obvyklých
  • Daňové ujednání neobsahuje žádné zdůvodnění volby správné metody stanovení transferové ceny (použitá metoda neodpovídá jakékoliv metodě vyjmenované OECD směrnicí)
  • Výše licenčního poplatku kalkulována jako reziduální (zbytkový) zisk je v rozporu s článkem 6.16 směrnice OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy 70/1997 FZ., aktualizované k 22.6.2010
  • Není k dispozici komplexní funkční analýza a analýza rizik
  • Pro stanovení výše odměny 4 – 6 % není k dispozici žádná komparační (srovnávací) analýza
  • Stanovení spodního a horního limitu na odměnu LUX OpCO ve výši 0,45 – 0,55 % z tržeb není v souladu s žádnou z metod povolených směrnicí OECD
  • Dohoda nebyla aktualizována po dobu více než 10 let

Obrázek 1 – Předvídaná právní struktura skupiny Amazon

amazon1.png

Více informací o kauze naleznete v článku Transferové ceny v Lucembursku. V čem je případ internetového prodejce Amazon zajímavý?