GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 6. Září 2011

Návrh na sjednání Protokolu ke Smlouvě o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Rakouskem

Sdílet článek:

V současné době se ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou a Rakouskou republikou uplatňuje Smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která vstoupila v platnost dne 22. března 2007. Smlouva byla vyhlášena v České republice ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 31/2007. Při podpisu uvedené smlouvy byl sjednán již jeden protokol, který byl podepsán i publikován současně se smlouvou samotnou.

V říjnu 2009 Česká republika navrhla Rakouské republice dojednat k této smlouvě doplňující protokol, který by tvořil její nedílnou součást a jehož hlavním smyslem by bylo zajištění výměny daňových informací, a to v souladu se současnými trendy v této oblasti. Na základě předchozí korespondence mezi příslušnými úřady České republiky a Rakouské republiky se v únoru 2011 uskutečnilo jednokolové expertní jednání mezi delegacemi obou zemí a tento protokol ke smlouvě o zamezení dvojího zdanění se podařilo dojednat.

Tato iniciativa vzešla z reakce na poslední vývoj v oblasti standardů OECD, kdy Rakouská republika stáhla své výhrady k článku 26 OECD Modelové daňové smlouvy. V této souvislosti se zavázala do stanoveného termínu sjednat protokoly k existujícím smlouvám o zamezení dvojího zdanění, které by odrážely text článku 26 dle nového Modelu OECD.

V tuto chvíli probíhá v obou zemích standardní legislativní proces, vedoucí k podpisu protokolu v co možná nejbližší době.

V současné době není znění protokolu ještě veřejně k dispozici. Jakmile bude zveřejněno, budeme Vás informovat o změnách.V případě, že Vás toto téma zaujalo, jsme Vám k dispozici k případným konzultacím.