Další služby v oblasti oceňování

Pro celou řadu účelů nabízíme našim klientům, kterými jsou právnické a fyzické osoby a orgány veřejné moci, rozsáhlé portfolio dalších služeb.
Provádíme odborné ekonomické poradenství formou různých výstupů, zejména formou znaleckých posudků, odborných analýz a stanovisek.

Nabízíme tyto služby:

  • Investiční pobídky
  • Finanční asistence
  • Test insolvence
  • Výzkum a vývoj
  • Odborné ekonomické argumentace
  • Restrukturalizace
  • Insolvence
  • Forenzní šetření
  • Due Diligence

Potřebujete naše služby v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk