Dotační poradenství

Dotační poradenství

Tým dotačních specialistů zajistí veškerou administrativu nutnou pro získání dotačních prostředků, která zahrnuje:

 • Přípravu dotační žádosti včetně všech relevantních příloh, mezi něž patří zejména investiční záměr projektu, finanční analýza či harmonogram
 • Veškerou komunikaci s dotčenými úřady v průběhu přípravy i schvalovacího procesu žádosti
 • Asistenci při přípravě a následné kontrole zadávacího řízení na dodavatele projektu
 • Veškerou administrativu vzniklou v průběhu realizace projektu, zejména žádosti o platbu, průběžnou a závěrečnou monitorovací zprávu atp.
 • Zpracování technických příloh žádostí (studie proveditelnosti, energetický posudek atd.)

Zpracování studií proveditelnosti

Kvalitně zpracovaná studie proveditelnosti přináší klientovi především následující benefity:

 • Představení různých variant řešení projektu, jejich zhodnocení na základě několika kritérií a doporučení optimálního řešení
 • Tržní konzultace a mystery shopping při hledání vhodných řešení a ověření předpokládaných nákladů a výnosů
 • Detailní, přehledný a srozumitelný popis dané problematiky včetně referenčních projektů
 • Nastavení harmonogramu realizace projektu včetně vytyčení klíčových milníků, identifikace rizik a způsobů jejich mitigace
 • V případě zájmu klienta asistence při projektovém řízení a Qaulity assurance daného projektu

Zpracování Cost Benefit Analýz

Pomůžeme vám převést nefinační benefity vašich projektů do finančního vyjádření a zohlednit společenský prospěch zamýšlené realizace. 

Navíc pro vás zajistíme

Dotační audit

 • Každý váš záměr – investici s vámi zkonzultujeme, vyhodnotíme vhodnost a oprávněnost vaší společnosti ke konkrétním dotačním programům
 • Poskytneme vám nezkreslené a úplné podmínky jednotlivých programů a výši možné získané dotace. Doporučíme vám nejvhodnější dotační program a sdělíme míru pravděpodobnosti úspěchu
 • Provedeme monitoring potenciálních dotačních příležitostí a sdělíme vám srozumitelná pravidla a cenové podmínky možné spolupráce

Výběrová řízení a veřejné zakázky

 • Zpracujeme zadávací dokumentaci podle požadavků zákona nebo dotačního programu
 • Zajistíme správné zveřejnění veřejné zakázky
 • Pohlídáme všechny lhůty
 • Společně s vámi vyhodnotíme nabídky
 • Zpracujeme všechnu administrativu a vyhlásíme vítěze
 • Budeme s vámi u případných kontrol veřejných zakázek

Spolupracujeme s 

navigae-logo-gt.svg (45 KB)

Naviga Advisory and Evaluation s.r.o. je člen skupiny Grant Thornton a zkušený průvodce světem dotací

Najděte dotační výzvu pro váš investiční záměr v našem Dotačním rozcestníku. 

Kdo nám důvěřuje?

Novinky