GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Zuzana Kalincová | 14. Června 2022

Návrh DEBRA je venku

Sdílet článek:

V důsledku iniciativy DEBRA (tj. Debt-equity bias reduction allowance), jejímž cílem je motivovat společnosti k financování svých investic prostřednictvím vlastního kapitálu namísto dluhového financování, publikovala Evropská komise v květnu 2022 legislativní návrh směrnice „Directive on laying down rules on a debt-equity bias reduction allowance and on limiting the deductibility of interest for corporate income tax purposes“ upravující pravidla pro uplatnění odčitatelné položky z titulu financování prostřednictvím vlastního kapitálu od základu daně z příjmů právnických osob. 

Tato směrnice se bude především týkat poplatníků podléhajících dani z příjmů právnických osob v jednom či více členských státech, včetně stálých provozoven subjektů, které jsou daňovými rezidenty třetí země. Vyloučeny z působnosti směrnice jsou některé finanční instituce.

Základnou pro výpočet odčitatelné položky by měl být rozdíl mezi úrovní čistého vlastního kapitálu na konci zdaňovacího období a úrovní vlastního kapitálu na konci předchozího zdaňovacího období. Tato zjištěná hodnota by měla být následně násobena desetiletou bezrizikovou úrokovou sazbou pro příslušnou měnu zvýšenou o rizikovou přirážku 1 %. V případě, že bude poplatníkem malá nebo střední společnost, bude riziková přirážka zvýšena na 1,5 %.

Vzorec pro výpočet odčitatelné položky tedy bude vypadat následovně:

DEBRA=(〖čVK〗_((ZO))-〖čVK〗_((ZO-1)) )×(bezriziková úroková sazba+riziková přirážka 1 % nebo 1,5 %)

Odčitatelnou položku od základu daně bude možné uplatnit po dobu 10 následujících zdaňovacích období, přičemž limitující hodnotou pro její uplatnění bude výše 30 % EBITDA. Část odpočtu neuplatněná z důvodu limitace 30 % EBITDA by následně měla být uplatnitelná bez časového omezení. Rovněž „nevyužitá“ část limitu 30 % EBITDA, z níž nebyl uplatněn odpočet, by měla být převoditelná do následujících let (až 5 let). Na druhou stranu se však zavádí možnost zpětného dodanění odpočtu, pokud základna pro výpočet odpočtu dosáhne negativních hodnot. 

Na základě směrnice by mělo být zavedeno další omezení uznatelnosti finančních nákladů, kdy úrokový náklad nad 85 % čistých úrokových nákladů (úrokový náklad - úrokový příjem) by měl představovat daňově neuznatelný náklad. Toto pravidlo je navíc nutné kombinovat se stávajícími pravidly pro uznatelnost nadměrných výpůjčních výdajů dle Směrnice ATAD, jakož i s národními pravidly (např. nízká kapitalizace).

Účinnost směrnice je navržena od 1. ledna 2024. 

Pro více informací ohledně DEBRA a dalších daňových záležitostí nás prosím kontaktujte.

Autor: Zuzana Kalincová