Daň z příjmů fyzických osob

Poskytujeme pomoc managementu, vedoucím pracovníkům a členům představenstva a dozorových orgánů s minimalizací jejich daňového zatížení z hlediska daně z příjmů fyzických osob. Specializujeme na problematikou přeshraničního zaměstnávání pracovníků a na oblast sociálního a zdravotního pojištění pro tuzemskou i zahraniční klientelu. Naše služby poskytujeme také privátní klientele v oblasti jejich osobního zdanění.

Naše odborné služby zahrnují:

Global mobility

Služby vztahující se k sociálnímu pojištění, imigračním službám a službám pro pracovníky vyslané do zahraničí a ze zahraničí.

Pracovně právní vztahy

Daňové poradenství vztahující se k pracovně-právním vztahům – vyhodnocování nákladů zaměstnavatele souvisejících s různými druhy odměňování zaměstnance.

Systém odměňování a benefity

Daňová analýza systému odměňování řídících pracovníků ve vztahu k dosaženým ekonomickým výsledkům, včetně posouzení daňové zátěže a nákladů na zdravotní a sociální pojištění, a to z hlediska zaměstnanců i jejich zaměstnavatele.

Privátní klientela

Prověření, nastavení a compliance service v oblasti zdanění pro individuální klienty.

Potřebujete naše služby
v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk

Novinky