GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 24. Dubna 2013

Novinky v dohodách o výměně informací v daňové oblasti

Sdílet článek:

V loňských číslech FM jsme vás průběžně informovali o jednáních Ministerstva financí se státy, které jsou označovány za tzv. daňové ráje, směřujících k uzavírání dohod o výměně informací v daňových záležitostech. Česká republika (ČR) se snaží pomocí těchto dohod zefektivňovat mezinárodní spolupráci v oblasti daní. Dohody jsou koncipovány tak, aby umožňovaly výměnu informací na dožádání v co možná nejširší oblasti. Na jejich základě může ČR obdržet informace potřebné pro účely správy daní, a to bez ohledu na to, zda jsou žádané informace v držení bank či jiných finančních institucí. Uzavírání těchto dohod je podporováno ze strany Evropské unie, OECD i skupiny G 20. Pojďme se nyní společně podívat, co se v této oblasti změnilo a kam se posunul dosavadní vývoj.

San Marino

Dohoda ČR se San Marinem vstoupila v platnost 6. září 2012. Text dohody byl sjednán na podkladě vzorové Směrnice pro vyjednávání dohod o výměně informací v daňových záležitostech a vzorové dohody o výměně informací v daňových záležitostech.

Dohoda byla vyhlášena 7. 1. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 4/2013 Sb. m. s. a její ustanovení mají být prováděna od 1. ledna 2013.

Britské panenské ostrovy

Dohoda vstoupila v platnost 19. 12. 2012 a byla vyhlášena 14. 1. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 6/2013 Sb. m. s. Ministerstvo financí považuje tuto dohodu za další krok k vytvoření mezinárodního finančního systému, který je založen na transparentnosti a efektivitě výměny informací v oblasti daní. Ustanovení dohody mají být prováděna od 1. ledna 2013.

Jersey

Dohoda byla vyhlášena 16. 5. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 51/2012 Sb. m. s. a vstoupila v platnost 14. 3. 2012. Dohoda se vztahuje na všechny hlavní daně (DPH, daň z příjmů a daň z nemovitostí) a její ustanovení by se měla provádět od 1. ledna 2013.

Bermudy

Dohoda byla vyhlášena 10. 5. 2012 ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 48/2012 Sb. m. s. Dohoda se vztahuje na všechny přímé daně uvalené na Bermudách a na straně ČR na DPH, daně z příjmů, daň z nemovitostí a spotřební daň.  Dohoda vstoupila v platnost 14. 3. 2012.

Ostrov Man

Dohoda byla vyhlášena 7. 1. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 3/2013 Sb. m. s.  a  vstoupila v platnost 18. května 2012 a její ustanovení by se měla provádět od 1. ledna 2013.

Guernsey

Dohoda byla vyhlášena 7. 1. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 2/2013 Sb. m. s. V protokolu k dohodě jsou upraveny časové lhůty pro poskytnutí informací. Přijetí žádosti o informace musí být druhou stranou písemně potvrzeno a pokud není druhá strana schopna požadované informace zajistit do 90 dnů od přijetí žádosti, musí vysvětlit důvody, proč k této situaci došlo.  

Tato dohoda vstoupila v platnost dne 9. července 2012.

Kajmanské ostrovy

Další z řady dohod byla předložena poslanecké sněmovně 13. 12. 2012, poprvé byla projednávána koncem března 2013 a tak lze očekávat, že vstoupí v platnost ještě během tohoto roku.

Uzavření výše zmíněných dohod je dle ministerstva financí v zájmu České republiky, zejména díky přínosu spočívajícím v získání dalšího účinného nástroje pro daňovou správu, na jehož základě je možné obdržet informace potřebné pro účely správy daní. Jde hlavně o možnost prověřit, zda příjem nebo majetek českých daňových subjektů byl řádně zdaněn, a to i bez ohledu na to, zda jsou potřebné informace v držení bank nebo jiných finančních institucí. Informace získané na základě výše uvedených dohod mohou být rovněž využity v rámci odhalování trestné činnosti v oblasti daní a zjišťování jejích pachatelů.

V případě vašeho zájmu o konzultaci k problematice mezinárodních smluv nás neváhejte kontaktovat.