GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 10. Října 2014

Konec dalšího daňového ráje. Nová dohoda o výměně informací uzavřená mezi ČR a Andorrou vstoupila v platnost.

Sdílet článek:

Jak jsme Vás již informovali v předešlých číslech FM, tak Ministerstvo financí ČR pokračuje ve své iniciativě o efektivní mezinárodní spolupráci v oblasti daní. Důkazem může být dohoda uzavřená mezi vládou ČR a vládou Andorrského knížectví o výměně informací v daňových záležitostech, která vstoupila v platnost dne 5. června 2014 (dále jen „dohoda“).

Předmětem dohody je výměna informací vztahující se k veškerým platným daním zavedeným právními řády smluvních stran. Uzavřená dohoda umožňuje dožádání příslušného orgánu smluvního státu o veškeré informace, u nichž lze předpokládat, že jsou významné pro zjištění, stanovení a zajištění úhrady daní (zabezpečení správného výběru daní), vymáhání daňových pohledávek, nebo pro vyšetřování nebo stíhání daňových trestných činů. Záměrem dohody je vytvořit další účinný nástroj pro finanční správu, na jehož základě bude možné získat informace potřebné pro účely správy daní.

Podle dohody lze na základě žádosti získat a poskytnout:

  •  informace, které jsou v držení bank,
  • informace, které jsou v držení jiných finančních institucí,
  • informace, které jsou v držení jakýchkoliv osob jednajících na základě zastoupení, zmocnění či pověření včetně svěřenských správců.

 Dále jsou smluvní strany na základě dohody zavázány poskytnout:

  • informace týkající se vlastnictví společností, partnerships, sdružení, trustů, nadací a jiných osob,
  • informace týkajících se vlastnictví jakýchkoliv dalších osob z řetězu vlastnictví,
  • v případě trustu, informace o zakladatelích, správcích a příjemcích,
  • v případě nadací informace o zakladatelích, členech správní rady a příjemcích.

K dnešnímu dni je v platnosti celkem osm dohod o výměně informací, které uzavřela ČR s různými jurisdikcemi.

Přehled platných dohod České republiky o výměně informací v daňových záležitostech

Smluvní stát

Platnost dohody od

Britské Panenské ostrovy

19.12.2012

Jersey

14.03.2012

Bermudy

14.03.2012

Ostrov Man

18.05.2012

Guernsey

09.07.2012

Republika San Marino

06.09.2012

Kajmanské ostrovy

20.09.2013

Andorrské knížectví

05.06.2014

Zdroj: www.mfcr.cz

V současné době mezi ČR a Andorrou neexistuje smlouva o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (tzv. smlouva o zamezení dvojího zdanění). Dohoda tak představuje formální nástroj vzájemné spolupráce mezi ČR a Andorrou v oblasti daňových záležitostí.

Kromě bilaterálních dohod o výměně informací v daňových záležitostech ČR rovněž přistoupila k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech (dále jen „Úmluva“), která byla vytvořena pod patronátem OECD a Rady Evropy. Úmluva umožňuje všechny formy mezinárodní správní spolupráce v oblasti daní (přímých, nepřímých i povinných odvodů na pojistné) mezi dalšími 66 státy světa, které Úmluvu podepsaly. Může jít o spolupráci ve formě výměny informací (na žádost, automatickou a spontánní), souběžného daňového šetření, přítomnosti při daňových kontrolách v zahraničí atd.