Účetní a ekonomické poradenství

Radíme v souvislostech. Poskytujeme komplexní ekonomické a účetní poradenství, včetně metodických otázek.

Sestavení individuální a konsolidované účetní závěrky

Nabízíme sestavení individuální a konsolidované účetní závěrky, vč. řešení procesních a účetně-metodických otázek.

Kontaktujte: Petra Kopsová 

Expertní účetní poradenství a účetní metodika

Zabýváme se metodikou účetnictví a řešením problematických účetních otázek, od běžných konzultací po komplexní zpracování specifických problémů. Připravujeme návrhy účetních postupů, vč. implementace do účetních směrnic.

Kontaktujte: Milan Pašek, Renata Dudášová

Poradenství v oblasti M&A

Pomůžeme Vám naplánovat a zrealizovat nejvýhodnější variantu restrukturalizace Vaší skupiny podniků či její rozšíření. Poskytneme poradenské služby při akvizicích společnosti včetně jejich prověření pro účely stanovení odpovídající kupní ceny. Zajistíme komplexní služby v oblasti přeměn společnosti.

Kontaktujte: Klára Honzíková, Renata Dudášová

Poradenství v oblasti finanční regulace

Poskytujeme poradenství v oblasti finanční regulace, zejm. v oblastech přípravy zpráv a reportingu pro regulátora nebo implementace vnitřních směrnic k plnění regulačních požadavků. V oblasti regulace provádíme rovněž příslušné prověrky plnění regulačních opatření.

Kontaktujte: Klára Honzíková, Jitka Pešičková

Vedení a řízení podnikových financí a účetnictví

Nabízíme služby vedení a řízení podnikových financí a účetnictví, vč. řešení krizových situací v ekonomickém úseku. Provádíme finanční rozbory a analýzy, řešíme otázky řízení nákladů a manažerského účetnictví.

Kontaktujte: Jan Vácha

Poradenství při likvidaci společností

Zajistíme pro Vás ukončení činnosti společnosti včetně potřebných účetních a daňových kroků. Dojdou-li majitelé společnosti k rozhodnutí, že již nechtějí pokračovat v její činnosti, je jedním z řešení zrušení společnosti s likvidací. Našim klientům nabízíme komplexní či částečné služby související s likvidací zahrnující výkon funkce likvidátora, právní a notářské služby a související účetní a daňové poradenství v průběhu likvidace. Výhodou těchto služeb pod "jednou střechou" je návaznost jednotlivých kroků likvidace a spolupráce odborníků, kteří mají společný cíl, kterým je maximalizace likvidačního zůstatku a výmaz obchodní korporace z obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu.

Kontaktujte: Klára Honzíková, Jitka Pešičková

Potřebujete naše služby
v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk

Novinky

Lidé