Účetní a ekonomické poradenství

Radíme v souvislostech. Poskytujeme komplexní ekonomické a účetní poradenství, včetně metodických otázek.

Sestavení individuální a konsolidované účetní závěrky

Nabízíme sestavení individuální a konsolidované účetní závěrky, vč. řešení procesních a účetně-metodických otázek.

Expertní účetní poradenství a účetní metodika

Zabýváme se metodikou účetnictví a řešením problematických účetních otázek, od běžných konzultací po komplexní zpracování specifických problémů. Připravujeme návrhy účetních postupů, vč. implementace do účetních směrnic.

Poradenství v oblasti M&A

Nabízíme komplexní poradenské a auditorské služby v oblasti transakcí s podniky, vč. přeměn společnosti.

Vedení a řízení podnikových financí a účetnictví

Nabízíme služby vedení a řízení podnikových financí a účetnictví, vč. řešení krizových situací v ekonomickém úseku. Provádíme finanční rozbory a analýzy, řešíme otázky řízení nákladů a manažerského účetnictví.

Poradenství v oblasti finanční regulace

Poskytujeme poradenství v oblasti finanční regulace, zejm. v oblastech přípravy zpráv a reportingu pro regulátora nebo implementace vnitřních směrnic k plnění regulačních požadavků. V oblasti regulace provádíme rovněž příslušné prověrky plnění.