GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Jiří Jakoubek | Petr Němec | 14. Prosince 2022

V EU bude od roku 2024 platit 15% minimální daň

Sdílet článek:

Dne 22. prosince 2021 představila Evropská komise své další návrhy namířené proti daňovým podvodům a erozi daňových základů poplatníků daně z právnických osob (Iniciativa BEPS 2.0). Jedná se o:

  1. Pilíř - návrh směrnice týkající se stanovení pravidel, která mají zabránit zneužívání „prázdných“ entit pro daňové účely.
  2. Pilíř - návrh směrnice o zajištění globální minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v EU na úrovni min. 15 %.

O těchto návrzích jsme vás začátkem letošního roku informovali zde.

V průběhu roku 2022 se však členské státy EU nedokázaly shodnout na finální podobě 2. Pilíře týkajícího se minimální úrovně zdanění nadnárodních skupin v EU.

Tuto neshodu se členským státům podařilo nyní překonat. Dne 12. prosince 2022 doporučily Komisi EU přijmout 2. Pilíř této daňové iniciativy, na základě kterého by měly příjmy nadnárodních a domácích skupin v EU s konsolidovaným obratem ve výši min. 750 mld. EUR podléhat minimálně 15% zdanění daní z příjmů právnických osob.  Členské státy EU by měly tento 2. Pilíř implementovat do své domácí legislativy do konce roku 2023 tak, aby od 1. 1. 2024 byla tato daňová iniciativa účinná v jednotlivých členských státech.

O dalším legislativním postupu v EU i České republice vás budeme informovat; nicméně, velmi doporučujeme již nyní prověřit, zda tato nová směrnice u vás (či ve skupině) nepovede k dodatečnému daňovému zatížení.

Pokud byste měli jakýkoliv dotaz k obou výše uvedeným iniciativám, jež pro vás budeme i nadále sledovat, prosím neváhejte nás kontaktovat.

Autor: Jiří Jakoubek, Petr Němec, Jaroslav Foltýn