GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 22. Května 2019

Závislý zástupce a stálá provozovna

Sdílet článek:

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích v kauze vzniku stálé provozovny na území ČR, jelikož dovodil, že společnost (německý daňový rezident) zde závislého zástupce neměla.

NSS ve svém rozsudku uvedl, že krajský soud nesprávně interpretoval smlouvu o zamezení dvojího zdanění a související předpisy a dostatečně se nezabýval úpravou nezávislého zástupce, která negativně vymezuje, kdo závislým zástupcem není.

Dle NSS totiž v případě společnosti působící na území ČR byly naplněny znaky jiného nezávislého zástupce, kdy bylo jejích služeb využito z důvodu jazykové vybavenosti jejích pracovníků, její činnost nepodléhala příkazům ani rozsáhlé kontrole ze strany zahraniční společnosti, bezprostředně se nepodílela na podnikatelském riziku zahraniční společnosti a vykonávala objednané služby pro zahraniční společnost v rámci své běžné činnosti také pro další subjekty. 

fap_text_banner_v03 - Copy 1.png

NSS se ve své argumentaci odkázal také na svůj předchozí rozsudek z roku 2013 a poukázal na skutečnost, kdy v případě interpretačních obtíží norem mezinárodních smluv, kterou smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Německem je, lze postupovat způsobem předpokládaným Vídeňskou úmluvou o smluvním právu a podpůrně v případě mezinárodního zdanění využít také komentář ke Vzorové smlouvě OECD o zamezení dvojího zdanění, na základě které byla daná smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Německem uzavřena.