GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 16. Srpena 2018

Kontrola finanční správy a zdanění příjmů z Airbnb

Sdílet článek:

Finanční správa získala informace o lidech, kteří v ČR pronajímají nemovitosti prostřednictvím internetové platformy Airbnb, a zahájila kontrolu zaměřenou na plnění souvisejících daňových povinností. Více k povinnostem například zde: http://www.fucik.cz/publikace/zdanujete-spravne-prijem-ziskany-prostrednictvim-airbnb/. 

Finanční správa opětovně upozorňuje, že v případě pronájmu přes Airbnb se vesměs jedná o ubytovací službu, která má krátkodobý charakter a slouží k rekreačním účelům. Ubytovanému jsou kromě samotného ubytování poskytovány služby jako úklid, drobné opravy, výměna ložního prádla nebo snídaně, čímž se liší od běžného (dlouhodobého) pronájmu. 

Pokud je tato činnost vykonávána pravidelně a se ziskem, pak je ubytovací služba podnikáním. Poskytovatel služby má povinnost se zaregistrovat k dani z příjmů, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy začne pobírat příjmy z této služby, resp. začne činnost vykonávat.  

Dále je nutné posoudit povinnosti z pohledu DPH. Za zprostředkování přes Airbnb platí osoba servisní poplatek. A z toho je povinna odvést DPH. Kvůli platbě DPH se musí registrovat jako tzv. identifikovaná osoba.  

V případě neplnění těchto povinností hrozí poplatníkovi peněžní sankce. Finanční úřad může uložit například pokutu za nesplnění registrační povinnosti či za pozdně podané daňové přiznání. I při dodatečném přiznání souvisejících příjmů, avšak pozdní úhradě daně mohou být vyměřeny úroky z prodlení. Výše takových úroků odpovídá roční výši repo sazby stanovené ČNB, která je zvýšena o 14 procentních bodů. V případě doměření daně ze strany finančního úřadu může být kromě samotné daňové povinnosti vyměřeno navíc penále ve výši 20 %. 

Pokud se Vás výše uvedené týká, s přípravou (dodatečného) daňového přiznání či řešením nastalé situace Vám rádi pomůžeme.  

Šárka Veselá