GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Daniela Riegel | 21. Března 2023

Nové smlouvy o sociálním zabezpečení

Sdílet článek:

Dnem 1. 3. 2023 vstoupila v platnost nová Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o sociálním zabezpečení publikovaná pod č. 12/2023 Sb. m. s. a k její aplikaci byl sjednán prováděcí dokument publikovaný pod č. 13/2023 Sb. m. s. Bližší informace najdete zde.

Ke stejnému datu vstoupila v platnost i Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem publikovaná pod č. 10/2023 Sb. m. s a  prováděcí dokument publikovaný pod  č. 11/2023 Sb. m. s. Bližší informace najdete zde.

Smlouvy se vztahují bez ohledu na občanství na všechny osoby, které podléhají nebo podléhaly právním předpisům jednoho nebo obou smluvních států, a také na další osoby, které od těchto osob odvozují svá práva. Smlouvy, mimo jiné, standardním způsobem upravují určení příslušnosti k právním předpisům, tj. skutečnost, že výdělečně činná osoba (včetně OSVČ), krytá Smlouvou, bude podléhat pojištění toho státu, v němž má místo výkonu výdělečné činnosti, zabraňuje vyloučení osoby z pojištění, anebo případnému dvojímu pojištění ze stejné pracovní činnosti. 

Autor: Daniela Riegel