GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 7. Února 2020

Nová smlouva o zamezení dvojího zdanění s Koreou

Sdílet článek:

V prosinci 2019 vstoupila v platnost nová Smlouva mezi Českou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která nahradila smlouvu z roku 1992.

Mezi hlavní změny mimo jiné patří zdanění dividend, úroků či nová definice stálé provozovny.

Limit pro sražení daně u dividend je nově stanoven ve výši 5 % v případě výplaty jak právnickým, tak fyzickým osobám. Původní limit byl stanoven ve výši 5 % pouze při splnění podmínky, že příjemce vlastní nejméně 25% kapitálu společnosti vyplácející dividendy a v ostatních případech byl pak limit zdanění stanoven ve výši 10%.

Limit srážkové daně u vyplacených úroků se snižuje z původních 10 % na 5 %.

V neposlední řadě bychom rádi uvedli novou definici tzv. službové stálé provozovny, která vzniká v případě, že jsou na území druhého státu poskytovány služby déle než devět měsíců v jakémkoliv dvanáctiměsíčním období.