GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petr Němec | Martin Hahn | Jaroslav Foltýn | 25. Května 2023

Skupiny podniků s konsolidovanými výnosy nad 750 mil. EUR se musí připravit na globální minimální daň již od roku 2024

Sdílet článek:

Od 1. ledna 2024 nabude účinnosti směrnice EU, na základě které by měly příjmy nadnárodních a domácích skupin v EU s konsolidovaným obratem ve výši min. 750 mil. EUR podléhat 15% zdanění daní z příjmů právnických osob. Od 1. ledna 2024 by měl rovněž nabýt účinnosti nový český zákon o dorovnávacích daních zajišťující minimální úroveň zdanění velkých skupin podniků, který plně odráží výše uvedenou směrnici EU a v současnosti je ve vnějším připomínkovém řízení.

Co lze očekávat?

  • Minimální daň z příjmů je zjednodušeně počítána tak, aby efektivní sazba daně byla alespoň 15 %.
  • Výpočet této daně je však velmi komplikovaný a podstatně se liší od tuzemského výpočtu (základ dle IFRS, výjimky, speciální odpočty, přechodná období atd.) – tzn. může se vás reálně týkat, ačkoli platíte standardní 19% (a od 2024 dle vládních plánů 21%) daň z příjmů právnických osob.
  • Ale i pokud bude vaše efektivní sazba daně vyšší než 15 %, budete povinni plnit administrativní povinnosti k této dani (registrace, podání informačního přehledu a daňového přiznání, reporting mateřské společnosti) – tj. de-facto si daň stejně musíte vypočíst.
  • Pro výpočet potřebujete detailní IFRS a jiné informace/podklady specifické pro minimální daň (a nestačí pouze obecné informace z globální účetní konsolidace skupiny) – je nutno včas nastavit administrativu celé skupiny pro minimální daň.
  • V případě, že jste příjemci významných investičních pobídek nebo odpočtů na dani (typicky na výzkum a vývoj), tato regulace bude mít na vás pravděpodobně reálný dopad.

Jak Vám můžeme pomoci?

  • provedeme analýzu současného stavu vaší skupiny, tzn. zda na vás směrnice EU, resp. její česká implementace, dopadá a jak;
  • zpracujeme analýzu současného nastavení systémů, tzn. zda jsou k dispozici potřebná data, resp. pomoc při identifikaci klíčových dat;
  • připravíme orientační kalkulaci efektivní sazby daně, resp. Daňového základu, a případné dorovnávací daně;
  • posoudíme a pomůžeme při plnění dalších administrativních povinností spojených s novou legislativou;
  • zajistíme pomoc zahraničních kanceláří Grant Thornton, pokud bude potřeba.

V případě jakýchkoliv dotazů k uvedené problematice se neváhejte obrátit na svou kontaktní osobu v Grant Thornton, případně na naše specialisty Petra Němce, Jaroslava Foltýna nebo Martina Hahna.