GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 12. Dubna 2019

Vývoj v ratifikaci MLI

Sdílet článek:

V našem článku týkajícím se novinek ve smlouvách o zamezení dvojího zdanění jsme Vás kromě jiného informovali o zahájení schvalovacího procesu ratifikace Mnohostranné úmluvy o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám, kterou Česká republika podepsala v Paříži dne 7. června 2017 (dále jako „MLI“). Česká republika se rozhodla přijímat pouze minimální standardy týkající se zneužití smluv o zamezení dvojího zdanění a pro efektivnější řešení mezinárodních daňových sporů, tedy nejmírnější variantu. 

Schvalovací proces se zase o něco posunul, když Rozpočtový a Zahraniční výbor doporučil Poslanecké sněmovně udělit souhlas s ratifikací MLI. Toto doporučení navazuje na souhlas, který udělil Senát již 20. prosince 2018. Schvalovací proces se v současné době nachází ve druhém čtení Poslanecké sněmovny, kdy lze předpokládat, že poslanci budou následovat doporučení výborů.

O dalším vývoji Vás budeme informovat.