Oceňování movitého majetku

Movitý majetek tvoří u většiny podniků druhou nejvýznamnější položku hmotného majetku. Umíme stanovit hodnotu všech druhů movitého majetku a stejně jako v případě nemovitého majetku jsme schopni stanovit kompletní portfolio možných úrovní hodnot v závislosti na účelu prováděného ocenění. Spektrum našich klientů je, obdobně jako u oceňování nemovitého majetku, velmi široké. Od klientů z řad fyzických či právníckých osob, přes jednotlivé organizační složky státu a místních samospráv až po kompletní strukturu soudů.

Nezaměřujeme se pouze na stanovení hodnoty všech druhů movitého majetku, ale jsme schopni vám nabídnout také posouzení nájemného či pachtovného movitých věcí, případně i další poradenské služby v závislosti na vašem požadavku (kalkulace další životnosti majetku, dodání podkladů pro optimalizaci provozních nákladů atd.). V případě poskytování služeb z oblasti oceňování movitého majetku používáme mezinárově obecně uznávané postupy, abychom byli schopni v našich závěrech relevantně zohlednit nejen tržní specifika daného segmentu, ale také specifika konkrétní položky analyzovaného movitého majetku, jak jsou jeho technický stav, reálnou životnost, morální zastarání atd. Rádi naše služby poskytneme také vám.

Oceníme:

  • Výrobní stroje a zařízení včetně robotů a manipulátorů
  • Průmyslové výrobní linky a zařízení
  • Výrobní systémy jako celky
  • Energetická zařízení
  • Osobní a nákladní automobily
  • Ostatní dopravní prostředky a transportní zařízení
  • Ostatní samostatné movité věci - nábytek, vybavení dílen, zásoby atd.

 

 

Potřebujete naše služby v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk