Tomáš Plešingr

Partner, Tax & Accounting

Tomáš Plešingr je partnerem ve společnosti Grant Thornton. Jeho specializací je zejména problematika daně z příjmů právnických osob.​

Tomáš je členem Komory daňových poradců ČR, je certifikovaným specialistou pro oblast výzkumu a vývoje. Také se zaměřuje na daňové strukturování transakcí, podílí se ​na daňových due diligence, daňových stanoviscích, analýzách a zastupuje také klienty ​před daňovou správou.​

Ve společnosti působí více než 20 let. Vystudoval obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Opavě. Hovoří česky a anglicky.