Tomáš Plešingr

Partner, Tax & Accounting

Tomáš Plešingr vystudoval obchodně podnikatelskou fakultu Slezské univerzity v Opavě. Ve společnosti působí od roku 2000.

Tomáš je členem sekce Komory daňových poradců pro oblast DPH, je certifikovaným specialistou pro oblast výzkumu a vývoje.

Jeho specializací je problematika DPH a problematika daně z příjmů právnických osob.