GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 25. Května 2021

Informace k vracení daně z přidané hodnoty osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska po konci přechodného období

Sdílet článek:

Dne 18. května 2021 zveřejnilo Generální finanční ředitelství informaci s č.j. 29374/21/7100-20116-010212 k vracení DPH osobám povinným k dani usazeným ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) po konci přechodného období.

Dle této informace se i po vystoupení Spojeného království z EU od 1. ledna 2021 postupuje při vrácení DPH mezi ČR a Spojeným královstvím podle principu vzájemnosti, tj. poskytnutí srovnatelných výhod.

Jelikož je princip vzájemnosti naplněn (daň je vrácená oběma státy), osoba povinná k dani se sídlem nebo místem pobytu na území Spojeného království, která nemá provozovnu na území EU, může od 1. ledna 2021 požádat o vrácení DPH za přijaté zdanitelné plnění s místem plnění v ČR (§ 83 zákona o DPH).

Žádost o vrácení daně se podává Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu na předepsaném tiskopisu pouze v českém jazyce a nelze ji podat elektronicky. Podrobné informace naleznete v pokynech k vyplnění žádosti. Žádost o vrácení daně za kalendářní rok lze podat nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, jinak nárok zaniká.