GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 25. Května 2021

Prodloužení osvobození od cla a DPH u dovozu zboží pro účely pandemie COVID-19

Sdílet článek:

Finanční správa zveřejnila na svých stránkách informaci o prodloužení lhůty pro osvobození od cla a DPH u dovozu zboží, které je nezbytné k boji proti následkům rozšíření onemocnění COVID-19, a to až do 31. prosince 2021.

Tato informace vychází z Rozhodnutí komise EU č. 2020/660 a navazuje na prvotní informaci k tomuto osvobození vydanou Finanční správou dne 7. dubna 2020 s původní lhůtou pro osvobození od 30. ledna 2020 do 31. července 2020. Tato lhůta byla následně několikrát prodloužena.

Osvobození od cla a DPH u dovozu zboží se primárně týká státních subjektů, charitativních nebo dobročinných organizací a záchranných jednotek. Vztahuje se však i na dovoz zboží neobchodní povahy do hodnoty 45 EUR, kdy je odesílatelem a příjemce výlučně soukromá osoba. Rovněž je osvobozen i dovoz zboží nepatrné hodnoty, tj. zboží s hodnotou nepřesahující 22 EUR, uskutečněný jak podnikající, tak soukromou osobou. Nicméně, upozorňujeme, že v souvislosti s novelou zákona o DPH, jejíž účinnost se předpokládá k 1. červenci 2021, dojde u posledně jmenovaného ke zrušení osvobození.