GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 22. Února 2022

BEPS: Globální důsledky vzorových pravidel druhého pilíře

Sdílet článek:

OECD vydala velmi očekávaná vzorová pravidla druhého pilíře, která mají poskytnout rámec pro zavedení globální 15% minimální daně.

Dne 20. prosince 2021 zveřejnila OECD velmi očekávaná vzorová pravidla druhého pilíře, která mají poskytnout rámec pro zavedení 15% minimální daně označované jako globální daň proti erozi základu daně neboli GloBE. Níže uvádíme cíle pravidel druhého pilíře, důsledky a úvahy pro vedoucí pracovníky podniků a finančních úřadů při vstupu do roku 2022.

Cíle a klíčové aspekty pravidel 2. pilíře BEPS

Vzorová pravidla jsou posledním krokem v náročném procesu, který probíhá od roku 2013, a představují významný krok vpřed pro Inkluzivní rámec pro BEPS, skupinu více než 135 zemí spolupracujících na přetvoření globálního daňového prostředí na podnět OECD a G20. Je zajímavé, že koncept globální minimální daně nebyl součástí původních návrhů BEPS, ale politický impuls pro zavedení minimální daně v posledních letech nabral na síle.

Na zasedání skupiny G7 v červenci 2021 bylo oznámeno, že téměř všichni členové Inkluzivního rámce dosáhli široké shody na mezinárodní daňové reformě týkající se dvoupilířového plánu boje proti globálnímu přesouvání zisků a erozi základu daně. První pilíř se zabývá digitálním zdaněním a vztahuje se na omezenější počet daňových poplatníků (obecně společnosti s globálním obratem nad 20 miliard eur a ziskovou marží nad 10 %).

Cílem druhého pilíře je uvalit 15% minimální daň na příjmy většiny nadnárodních skupin s příjmy 750 milionů eur a více. Zavedením dvou vzájemně propojených pravidel, pravidla pro zahrnutí příjmu (IIR) a pravidla pro nezdaněnou platbu (UTPR), by se dodatečné zdanění týkalo příjmů zdaněných méně než 15 %. OECD uvedla, že další podrobnosti o druhém pilíři by měly být zveřejněny později v letošním roce.

IIR ukládá doplňkovou daň konečnému mateřskému subjektu zahraniční dceřiné společnosti s nízkým zdaněním. Zatímco UTPR usiluje o zamítnutí odpočtů nebo přijetí podobných opatření, pokud jde o odpočty v případech, kdy členové skupiny s nízkým zdaněním nepodléhají IIR.

Pravidla druhého pilíře zahrnují také pravidlo podrobení zdanění (STTR), které umožňuje zdrojovým jurisdikcím srazit daň z určitých typů plateb spřízněným stranám (např. licenčních poplatků), pokud tyto platby nepodléhají minimální sazbě daně. Podle vzorových pravidel z 20. prosince se jurisdikce s nízkou daňovou sazbou může sama rozhodnout, že vybere dodatečnou splatnou daň, místo aby byla daň vybrána jurisdikcí, která je ve vlastnickém řetězci výše.

Vzorová pravidla z 20. prosince 2021 poskytují pokyny k oblasti působnosti pravidel GloBE, uplatňování IIR a UTPR a řadě dalších otázek. STTR a další aspekty však byly ponechány na budoucí pokyny. Dokument OECD má 70 stran a doprovází ho také informativní přehled a často kladené otázky. Vzorová pravidla jsou poměrně složitá a mnozí komentátoři se obávají, že při jejich uplatňování mohou nastat praktické problémy. OECD nicméně doufá, že implementace těchto pravidel bude dokončena včas, aby se pravidla začala uplatňovat v roce 2023 v případě IIR a v roce 2024 v případě UTPR.

Vzhledem k tomu, že OECD nemá pravomoc provádět vnitrostátní právní předpisy v žádné zemi, bude záležet na každé přijímající zemi, jak se rozhodne při vytváření své vlastní vnitrostátní politiky a právních předpisů provádějících tato ustanovení.

"Digitalizace a globalizace měly v posledních několika desetiletích skutečně hluboký dopad na ekonomiky po celém světě a problémy spojené se zdaněním nadnárodních společností se ještě zhoršily v důsledku zastaralých pravidel pro daň z příjmů a vyvíjejících se obchodních modelů." – Vikas Vasal, global tax leader, Grant Thornton International Ltd.  Celý článek naleznete v originále zde.