Evaluace

Zajistíme vysoce expertní služby v širokém spektru evaluací, analýz, metodik a strategií pro české i zahraniční klienty. Připravujeme evaluační studie, od ex-ante, přes interim po ex-post. Do portfolia našich služeb se řadí:  

  • Standardní evaluační metody (deskriptivní evaluace)
  • Pokročilé evaluační metody (na datech/důkazech založené evaluace)
  • Práce s pokročilou statistikou a nasazení ekonometrických výzkumných metod (kontrafaktuální analýza, metoda rozdílů v rozdílech)
  • Prestižní programové evaluace národního významu (Dohoda o Partnerství, OPD, IROP, OPŽP, OPPIK)
  • Mezinárodní kontext evaluační práce (Česká rozvojová pomoc v zemích prioritního zájmu Česka: Etiopie, Kambodža, Zambie, Moldavsko, Gruzie)
  • Spolupráce s mezinárodními institucemi a firmami (EBRD, EK, firmy skupiny Grant Thornton International)

Spolupracujeme s 

navigae-logo-gt.svg (45 KB)

Naviga Advisory and Evaluation s.r.o. je člen skupiny Grant Thornton a zkušený průvodce světem dotací

Seznamte se s naší expertízou v oblasti Evaluací.

Kdo nám důvěřuje?