GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petr Němec | Michal Hlaváč | 5. Ledna 2023

Nová oznamovací povinnost DAC 7 - otázky a odpovědi

Sdílet článek:

Jak jsme vás již informovali v předchozím roce, dnem 1. 1. 2023 vstoupila v platnost novela implementující EU směrnici DAC 7 do českých zákonů (můžete si přečíst ZDE).

Těsně před vánočním obdobím Finanční správa zveřejnila dokument shrnující základní pojmy a nejčastější otázky v souvislosti s touto novou povinností digitálních platforem.

Otázky a odpovědi jsou v dokumentu rozděleny do čtyř částí:

  1. obecné otázky,
  2. otázky týkající se ohlašovací povinnosti českých provozovatelů platforem,
  3. otázky týkající se registrační povinnosti neusazených provozovatelů platforem,
  4. praktické příklady.

Ačkoli dokument neobsahuje žádné převratné informace, je srozumitelně zpracovaný a jsou v něm i velmi praktické informace, které potvrzují naše představy o správném výkladu zákona.

V případě, že byste měli zájem přečíst si zmíněný dokument, naleznete jej ZDE.

My bychom rádi zmínili dvě pro nás nejzásadnější informace, které Finanční správa v dokumentu uvedla:

  1. Prodejci oznamovaných států

Dle příslušného zákona jsou dotčení provozovatelé platforem povinni shromažďovat a schraňovat informace o prodejcích, kteří jsou rezidenty oznamovaných států, resp. o prodejcích, kteří poskytují nemovité věci umístěné v oznamovaných státech. Vzhledem k tomu, že ČR dosud k uvedenému dokumentu nepřistoupila, je rozsah oznamovaných prodejců omezen pouze na EU rezidenty a nemovité věci umístěné v EU.

  1. Výjimka pro provozovatele inzertních platforem

Dle příslušného zákona tato nová povinnost nedopadá na tzv. inzertní platformy. Dosud však bylo otázkou, jaká je definice inzertní platformy, resp. kde začíná hranice, kdy daná platforma již za inzertní být považována nemůže.

V části IV. bodě 2. Finanční správa uvedla 3 typy obchodních modelů včetně vyhodnocení, zda se na ně oznamovací povinnost vztahuje, či nikoli. Ze závěrů Finanční správy nám vyplývá, že pokud na platformě dojde k zadání objednávky, pak se na tuto platformu oznamovací povinnost vztahovat bude. Není tedy důležité, zda samotnou platbu daná platforma zprostředkuje či nikoli.

Dle našeho porozumění se tedy za inzertní platformu považuje platforma, která prodejci umožní svůj produkt vyvěsit/nabízet, avšak samotná interakce (např. dohodnutí ceny) již musí probíhat pouze mezi prodejcem a kupujícím (nikoli prostřednictvím platformy).

Vzhledem k tomu, že některé případy mohou být hraniční a nemusí být na první pohled jasné, zda se skutečně jedná o inzertní platformu ve smyslu příslušného zákona, doporučovali bychom tuto záležitost konzultovat s odborníky na téma DAC 7.

Závěrem bychom rádi upozornili, že čeští provozovatelé oznamujících platforem mají povinnost podat ohlášení do 16. ledna 2023.

V případě, že byste potřebovali s čímkoli, co se týká problematiky DAC 7 pomoci, neváhejte nás kontaktovat. Naši odborníci Petr Němec a Michal Hlaváč vám budou rádi nápomocni.