GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Petr Němec | 2. Března 2023

Rusko bylo Evropskou unií zařazeno na seznam nespolupracujících států v oblasti daní

Sdílet článek:

Rada EU dne 14. února 2023 přijala aktualizovaný seznam jurisdikcí nespolupracujících v oblasti daní. Na tomto seznamu jsou uvedeny státy, které nesplnily kritéria stanovená EU (např. v rámci mezinárodní výměny informací v oblasti daní, minimálních standardů v oblasti přesouvání zisků či existence škodlivých daňových režimů).

Na tento seznam byly nově zařazeny Britské Panenské ostrovy, Kostarika, Marshallovy ostrovy a Rusko. Nyní je tedy na seznamu uvedeno celkem 16 jurisdikcí:

 • Americká Samoa
 • Anguilla
 • Bahamy
 • Britské Panenské ostrovy
 • Kostarika
 • Fidži
 • Guam
 • Marshallovy ostrovy
 • Palau
 • Panama
 • Rusko
 • Samoa
 • Trinidad a Tobago
 • Ostrovy Turks a Caicos
 • Americké Panenské ostrovy
 • Vanuatu

Rusko bylo na seznam zařazeno poté, co Skupina pro kodex chování (orgán EU) zjistila, že nebyl splněn závazek řešit škodlivé aspekty zvláštního režimu pro mezinárodní holdingové společnosti. Navíc po agresi Ruska vůči Ukrajině jednání ustrnula.

Zařazení výše uvedených jurisdikcí na seznam má pro české společnosti závažné daňové důsledky, např:

 • Činnost ovládané zahraniční společnosti z dané jurisdikce (příp. také stálé provozovny), bude pro daňové účely posuzována, jako by byla uskutečněna českou ovládající společností, a související příjmy této ovládané společnosti budou podléhat zdanění v České republice (bez ohledu na to, zda došlo k výplatě podílu na zisku do České republiky). Přitom za českou ovládající společnost se považuje např. společnost, která se přímo či nepřímo podílí na základním kapitálu (alespoň z 50 %) ovládané zahraniční společnosti.
 • Pokud je příjemce platby daňovým rezidentem jurisdikce uvedené na seznamu, budou odčitatelné platby placené její spojenou osobou podléhat oznamovací povinnosti ve smyslu DAC 6.

Dosud byly na seznamu pouze státy, ve kterých mají české společnosti minimální vazby a nemají na tamních společnostech přímou či nepřímou účast. Nyní je však na seznamu nově také Rusko, což by z našeho pohledu mohlo mít dopad na řadu českých společností.

Doporučovali bychom tedy prověřit, zda by se vás tato nová aktualizace seznamu nespolupracujících států v oblasti daní mohla týkat či nikoli. V případě zájmu vám samozřejmě velmi rádi budeme nápomocni.