GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 1. Ledna 2016

Mezinárodní zdanění - BEPS

Sdílet článek:

Co je to BEPS?

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) je 15 akčních oblastí, tedy zpráv a doporučení státům, proti vyhýbaní se daňové povinnosti, které zpracovala Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (dále jen „OECD“). Všech 15 zpráv OECD proti BEPSU bylo zveřejněno dne 5. října 2015.

BEPS je součástí kroků, které podnikají vyspělé státy v boji proti daňovým únikům. Důvodů proč byl BEPS sepsán, schválen a zveřejněn tak rychle je několik. Současné́ politické́ priority vyspělých států v oblasti mezinárodního zdanění zdůrazňují potřebu zajistit placení daní ve státech s vysokými zisky a nikoliv ve státech z nízkým daňovým zatížením. BEPS přispívá k obnovení důvěry ve spravedlnost daňových systémů̊. Umožňuje vládám účinně získávat daňové příjmy ze zisků vytvořených na jejich území a tím vykonávat svou daňovou suverenitu. Tyto nové politické cíle byly převedeny do podoby doporučení pro konkrétní akce právě v rámci iniciativy proti erozi základu daně a přesouvání zisku.

 • BEBS (Base Erosion and Profit Shifting)
  • Action 1 - Daňové aspekty digitální ekonomiky
  • Action 2 – Neutralizace efektů hybridního uspořádání,
  • Action 3 – pravidlo ovládané zahraniční společnosti (Controlled foreign company- CFC rules)
  • Action 4 – Omezení ovlivňování daňového základu úrokovými odpočty
  • Action 5 – Zefektivnění boje proti škodlivým daňovým praktikám (s ohledem na transparentnost a ekonomickou podstatu)
  • Action 6 – Zabránění zneužívání smluv o zamezení dvojího zdanění
  • Action 7 – Zabránění umělému vyhýbání vzniku stálé provozovny
  • Action 8, 9, 10, 13 a 15 se týkají transferových cen a najdete je v sekci převodních cen
  • Action 11 – Stanovení metodologie sběru a analýzy dat o přijatých opatřeních BEBS,
  • Action 12 – Požadavek na zveřejňování agresivních daňových opatření,
  • Action 14 – Zefektivnění mechanismu řešení mezinárodních daňových sporů.
  • Action 15 – Vyvinutí nových multilaterálních nástrojů.
 • BEPS final report

Zpět na mezinárodní zdanění