GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Ivan Fučík | 27. Června 2018

Aktuálně k reformě korporátní daně z příjmů ve Švýcarsku

Sdílet článek:

V předchozích dílech našeho newsletteru jsme Vás informovali, že 21. března předložila federální rada novou verzi projektu daňové reformy. Rada států tento návrh zákona federální rady významně změnila a dne 7.června schválila toto změněné znění. Dále bude tento návrh zákona se změnami projednáván národní radou. Nové znění by mělo platit od roku 2020. Mezi významné změny patří:

Zrušení privilegovaných daňových režimů pro tzv. následující typy společností: domiciliary, mixed, holding and principal companies.

  • Zavedení odpočtu z titulu hypotetických úroků.
  • Limitované osvobození zdanění výplaty kapitálových rezerv společností obchodovaných ve Švýcarsku (50/50).
  • Zdanění dividend z kvalifikovaných podílů - rada států chce, aby se toto zdanění u fyzických osob zvýšilo na federální úrovni nejméně na 70 % a na kantonální úrovni činilo alespoň 50 %. Návrh federální rady požadoval 70 % i na kantonální úrovni.

Ivan Fučík & Jan Dyškant