GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 19. Prosince 2014

Zdaňování odměny jednatele nerezidenta v roce 2014

Sdílet článek:

Jedním z důsledků rekodifikace občanského práva je konfliktní právní úprava definice orgánu právnické osoby - konkrétně jednatele s.r.o. Dle nového občanského zákoníku právnickou osobu tvoří orgány o jednom členu nebo o více členech. Nově tedy lze jednatele s.r.o. považovat za člena statutárního orgánu nikoli za statutární orgán. Naproti tomu zákon o obchodních korporacích tuto formální změnu nepřebírá. Otázka, zda je jednatel s.r.o. členem statutárního orgánu či statutárním orgánem je zásadní pro způsob zdaňování jednatele, který je českým daňovým nerezidentem.

Pokud bude takový jednatel považován za člena statutárního orgánu, měly by se jeho příjmy zdaňovat srážkovou daní (bez ohledu na to, zda podepsal Prohlášení poplatníka) a nebude se na ně aplikovat solidární zvýšení daně (tj. 7 % z rozdílu přesahujícího 48-násobek průměrné mzdy). Sazba srážkové daně je pevná a podle země nerezidenta buď 15% nebo 35% (35% v případě rezidenta ze zemí mimo EU, se kterými ČR nemá uzavřenou žádnou smlouvu o výměně informací nebo o zamezení dvojímu zdanění). Základ srážkové daně nerezidentů je stejný jako základ daně pro výpočet zálohy na daň rezidentů, a to včetně navýšení o pojistné na důchodové a zdravotní pojištění (superhrubá mzda). Pokud nerezident v České republice pojistné neodvádí, použije plátce tzv. fiktivní pojistné. Tento způsob zdaňování je ve většině případů pro jednatele nerezidenta výhodnější.

Výše uvedené nejasnosti má odstranit novela zákona o daních z příjmů, která by měla být účinná od příštího roku. Důvodová zpráva k této novele výslovně uvádí, že od 1. ledna 2014 odpadá nutnost rozlišovat mezi osobou, která je orgánem právnické osoby a osobou, která je členem orgánu právnické osoby, a že vychází z pojetí, že i jedno osobový orgán právnické osoby má člena (př. jednatel je členem statutárního orgánu s. r. o., obdobně statutární ředitel a. s.). S ohledem na znění důvodové zprávy lze uzavřít, že změna navrhovaná s účinností od 1. 1. 2015 je koncipována jako potvrzení stavu existujícího od ledna 2014, tj. již pro zdaňovací období roku 2014 by měl být jednatel – daňový nerezident považován za člena orgánu právnické osoby.

Po zveřejnění návrhu novely a důvodové zprávy již přistoupili někteří plátci daně ke změně postupu zdanění takového jednatele a zpětně začali podávat hlášení ke srážkové dani.

V současné době Komora daňových poradců připravuje příspěvek na Koordinační výbor, který řeší přístup správce daně k otázkám, které v této souvislosti vyvstávají. O dalším vývoji v této věci Vás budeme informovat. 

V případě, že máte nějaké otázky, příp. máte zájem o detailnější informace nebo opravu zdaňování odměn jednatele nerezidenta, neváhejte se na nás obrátit.

Ing. Kateřina Hrůzová
katerina.hruzova@fucik.cz