Daň z přidané hodnoty

Naší hlavní prioritou v této oblasti je umožnit našim klientům při jejich obchodování se zbožím a službami v České republice i v zahraničí orientovat se v uplatňování DPH, vyhovět všem požadavkům v souladu s příslušnou legislativou a jejími výklady a dosáhnout také zlepšení jejich cashflow.

Naše služby v této oblasti zahrnují:

Ověření DPH

Ověření správného uplatnění DPH v rámci obchodní činnosti našeho klienta, jak z pohledu uskutečněných plnění, tak i přijatých plnění a uplatňování nároku na odpočet daně.

Poradenské služby

Poskytování různých poradenských služeb v oblasti DPH a posouzení konkrétních vhodných obchodních alternativ s eventuálním doporučením po jejich potenciální daňové dopady v České republice a v zahraničí.

Analýza rizik

Realizace analýzy rizik v souvislosti s DPH, plnění povinností ve vztahu ke správci daně.

DPH v zahraničí

Registrace k DPH a deregistrace v jiných zemích, podávání DPH přiznání a dalších hlášení - ve spolupráci s lokální kanceláří, příprava a podání žádostí o vrácení daně.

DPH compliance v tuzemsku

Příprava přiznání k DPH, kontrolních hlášení, souhrnných hlášení k dani z přidané hodnoty a také hlášení Intrastatu.

Plnění v rámci režimu jednoho správního místa

Příprava a podávání přiznání ve všech režimech v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa, včetně nastavení procesů pro správné vykazování transakcí.

Audity

Provádění auditů DPH dle požadavků klienta, včetně revize správností základních transakcí s dopadem na DPH nebo transakcí pro klienta specifických.

Analýza relevatní obchodní činnosti

Poskytujeme významnou pomoc při realizaci analýzy relevantní obchodní činnosti s cílem zjistit případná daňová rizika a nastavit správné uplatňování režimu DPH.

Spotřební a energetické daně

Poradenství v oblasti spotřebních či energetických daní.

Celní oblast

Poradenství v celní oblasti při obchodování se třetími zeměmi.

Potřebujete naše služby
v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk

Novinky