GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 10. Února 2017

Novinky ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

Sdílet článek:

Již dlouho jsme se v našem newsletteru nevěnovali vývoji v oblasti smluv o zamezení dvojímu zdanění. Hned úvodem bych chtěla konstatovat, že naši političtí představitelé byli, co se týče aktualizací stávajících smluv a uzavírání smluv nových, docela plodní a článek proto bude potřeba rozdělit do více částí. Pojďme se nyní společně podívat na první novinky v této oblasti. Smlouvy si projdeme dle jednotlivých zemí, přičemž u každé země uvedu přehled nejčastěji používaných parametrů smluv v přehledné tabulce. Tyto tabulky je však třeba považovat za velmi zjednodušený nástroj, který neobsahuje detailnější informace, jež mohou být při posuzování konkrétních případů zdanění potřeba.

Lichtenštejnsko

25. září 2014 byla v Praze podepsána Smlouva s Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (dále jen SZDZ) a Protokol k ní. Smlouva a Protokol vstoupily v platnost 22. prosince 2015 a jsou účinné od 1. ledna 2016. SZDZ byla zveřejněna ve sbírce mezinárodních smluv pod číslem 8/2016 Sb.m.s.

SZDZ s Lichtenštejnskem je v několika ohledech poměrně specifická. Tato specifika vyplývají z jeho zvláštního politického postavení, zejména neutrality a nízkých daní. V Protokolu je například upřesněno, kdo všechno se považuje za rezidenta Lichtenštejnska, a to zejména ve vztahu k daňově zvýhodněným entitám. SZDZ dále třeba umožňuje zdanit příjmy z prodeje podílů na obchodních korporacích v zemích, kde jsou usazeny.  Dalším specifikem je článek 28, který umožňuje úřadům obou států odepřít výhody vyplývající ze SZDZ jakékoli osobě, pokud by to podle názoru těchto úřadů znamenalo zneužití této smlouvy. Přehled vybraných ustanovení smlouvy udává následující tabulka:

vznik stálé provozovny
u stavebních a montážních
projektů (délka nad X měsíců)

vznik stálé provozovny
u ostatních služeb (nad x měsíců v jakémkoliv x-měsíčním období)

maximální sazba ve státě zdroje

dividendy

úroky

licenční
poplatky

12

6 (12)

 0% v případě 10% podílu na kapitálu, 15% v ostatních případech

 0%

0% kulturní,

10% průmyslové 

 

Pákistán

2. května 2014 byla v Praze podepsána SZDZ s Pákistánskou islámskou republikou. Smlouva vstoupila v platnost 30. října 2015 a je účinná od 1. ledna 2016. SZDZ byla zveřejněna ve sbírce mezinárodních smluv pod číslem 58/2015 Sb.m.s. SZDZ také umožňuje zdanit příjmy z prodeje podílů na obchodních korporacích v zemích, kde jsou usazeny. Smlouva rovněž v článku 27 umožňuje úřadům obou států odepřít výhody vyplývající ze SZDZ jakékoli osobě, pokud by to podle názoru těchto úřadů znamenalo zneužití této smlouvy. Přehled vybraných ustanovení smlouvy udává následující tabulka:

 

vznik stálé provozovny
u stavebních a montážních
projektů (délka nad X měsíců)

vznik stálé provozovny
u ostatních služeb (nad x měsíců v jakémkoliv x-měsíčním období)

maximální sazba ve státě zdroje

dividendy

úroky

licenční
poplatky

6

6 (12)

 5% v případě 25% podílu na kapitálu, 15% v ostatních případech

10%

10%

 

Kolumbie

22. března 2012 byla v Bogotě podepsána SZDZ s Kolumbijskou republikou. Smlouva vstoupila v platnost 6. května 2015 a je účinná od 1. ledna 2016. SZDZ byla zveřejněna ve sbírce mezinárodních smluv pod číslem 39/2015 Sb.m.s. Doposud neexistoval ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma zeměmi smluvní vztah. Smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN a její uzavřením by mělo dojít ke zvýšení právní jistoty daňových poplatníků obou států. Smlouva v článku 25 obsahuje omezení výhod, kdy jednak umožňuje úřadům obou států odepřít výhody vyplývající ze SZDZ společnostem, jestliže jejich smyslem je získat výhody z této smlouvy, které by pro ně jinak nebyly dostupné a dále i jakékoli osobě, pokud by poskytnutí výhod znamenalo zneužití smlouvy. SZDZ také umožňuje zdanit příjmy z prodeje podílů na obchodních korporacích v zemích, kde jsou usazeny. Specifikem této smlouvy je rovněž zdanění dividend vyplácených kolumbijskou společností, jejíž zisky nejsou dle kolumbijských zákonů v Kolumbii zdaněny. Při výplatě dividend českému daňovému rezidentovi, pak musí taková společnost z hrubé částky dividend srazit 25 %. Přehled vybraných ustanovení smlouvy udává následující tabulka:

 

vznik stálé provozovny
u stavebních a montážních
projektů (délka nad X měsíců)

vznik stálé provozovny
u ostatních služeb (nad x měsíců v jakémkoliv x-měsíčním období)

maximální sazba ve státě zdroje

dividendy

úroky

licenční
poplatky

6

6 (12)

 5% v případě 25% podílu na kapitálu, 15% v ostatních případech

10%

10%

 

Belgie

15. března 2010 byl v Bruselu ministry financí obou zemí podepsán Protokol k SZDZ, která je v platnosti od 24. července 2000 (vyhlášená pod č. 95/2000 Sb.m.s.). Jeden Protokol byl sjednán již při podpisu této SZDZ. V roce 2009 belgická strana navrhla, aby byl sjednán Protokol nový, který by odrážel nové trendy ve vzájemné výměně informací (článek 26 Smlouvy). Ratifikováním tohoto Protokolu došlo mimo jiné k prolomení bankovního tajemství, kdy belgická strana získala oprávnění zjišťovat od bank a dalších finančních institucí informace nezbytné pro výměnu daňových informací pro svoji daňovou správu. Protokol vstoupil v platnost 13. ledna 2015 a je účinný od 1. ledna 2016.

Kazachstán

24. listopadu 2014 byl v Astaně podepsán Protokol k SZDZ, která je v platnosti od 29. října 1999 (vyhlášená pod č. 3/2000 Sb.m.s.). Jeden Protokol byl sjednán již při podpisu této SZDZ. Iniciativa ke sjednání Protokolu vyšla od českého Ministerstva financí, neboť již neodpovídala současným trendům. Protokol aktualizuje přehled daní, na které se SZDZ vztahuje, dále dochází k doplnění několika definic a změně výrazů, které SZDZ používá, např. místo vedení v článku 4 SZDZ je nahrazeno výrazem místo skutečného vedení. Dochází i k upřesnění některých pravidel pro vznik stálé provozovny v článku 5 SZDZ. Dále Protokolem došlo k rozšíření výměny informací ve vztahu k daním všeho druhu a pojmenování a zajištění mezinárodně uznávaných standardů pro tuto oblast, která je v současné době velmi aktuální, např. dochází k prolomení bankovního tajemství. Protokol vstoupil v platnost 28. června 2016 a je účinný od 1. ledna 2017.

V některém z příštích vydání newsletteru se budeme věnovat dalším smlouvám. Pokud vás toto téma zaujalo a máte zájem o konzultaci, neváhejte nás kontaktovat.

Autor: Daniela Císařovská
Revidoval: Štěpán Osička