Oceňování nehmotného majetku

Význam nehmotného majetku pro firmy rok od roku roste. Zdaleka se přitom nejedná pouze o mladé startupy s inovativním produktem či službou. Svou nezastupitelnou roli hrají nehmotná aktiva i u tradičních průmyslových podniků v podobě technických řešení či ochranných známek, stejně jako marketingových aktiv, která hrají zásadní význam mj. u obchodních firem.

Stanovení hodnoty těchto aktiv je značně komplexní oblast vyžadující specifické přístupy a metody dle povahy jednotlivých aktiv. Našim klientům poskytujeme asistenci při identifikaci potenciálních nehmotných aktiv a jejich ocenění, ať již ve formě úzce vymezeného ocenění jednotlivých aktiv, nebo jako komplexní revize hodnoty všech potenciálně existujících aktiv a pasiv v rámci alokace kupní ceny.

Oceníme:

  • Ochranné známky
  • Patenty a užitné vzory
  • Licence
  • Know-how
  • Software a další předměty autorského práva
  • Smlouvy (klientské, franšízové, právo užívání atd.)
  • Ručení
  • Alokace kupní ceny a vyčíslení goodwillu

Potřebujete naše služby v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk