Audit individuální a konsolidované účetní závěrky

  • Úvod
  • Služby
  • Audit
  • Audit individuální a konsolidované účetní závěrky

Naše auditorské služby nezaměřujeme pouze na potvrzení informací v rozvaze a výsledovce. Poradenským přístupem pomáháme odhalit slabá místa s cílem dalšího rozvoje vašeho podnikání.

Audit účetní závěrky

Kvalitním ověřením pomáháme zvýšit důvěryhodnost vykazovaných informací. Statutární nebo i smluvní audity provádíme v souladu s Mezinárodními standardy auditu a směrnicemi Komory auditorů ČR. Ověřujeme účetní závěrky sestavené jak dle českých nebo i mezinárodních rámců pro vykazování.

Audit konsolidované účetní závěrky

Provádíme ověření konsolidovaných účetních závěrek sestavených v souladu s českými nebo mezinárodními účetními standardy za skupinu podniků. Rovněž provádíme ověření konsolidačních balíčků pro skupinového auditora.

Prověrka účetní závěrky/mezitímních výkazů

Prověrka efektivně ověřuje klíčové informace s přiměřeným množstvím vynaloženého času a prostředků. Mimo řádné účetní závěrky ověřujeme i mezitímní výkazy v souladu s legislativními požadavky.

Příjemcům dotací nabízíme audit jejich čerpání, který je zaměřen na ověření vybrancý skutečností souvisejících s daným dotačním programem.