Audit individuální a konsolidované účetní závěrky

  • Úvod
  • Služby
  • Audit
  • Audit individuální a konsolidované účetní závěrky

Naše auditorské služby nezaměřujeme pouze na potvrzení informací v rozvaze a výsledovce. Poradenským přístupem pomáháme odhalit slabá místa s cílem dalšího rozvoje vašeho podnikání.

Audit účetní závěrky

Kvalitním ověřením pomáháme zvýšit důvěryhodnost vykazovaných informací. Statutární nebo i smluvní audity provádíme v souladu s Mezinárodními standardy auditu a směrnicemi Komory auditorů ČR. Ověřujeme účetní závěrky sestavené jak dle českých nebo i mezinárodních rámců pro vykazování.

Audit konsolidované účetní závěrky

Provádíme ověření konsolidovaných účetních závěrek sestavených v souladu s českými nebo mezinárodními účetními standardy za skupinu podniků. Rovněž provádíme ověření konsolidačních balíčků pro skupinového auditora.

Přezkum využití dotací

Příjemcům dotací nabízíme audit jejich čerpání, který je zaměřen na ověření vybrancý skutečností souvisejících s daným dotačním programem.

Prověrka účetní závěrky/mezitímních výkazů

Prověrka efektivně ověřuje klíčové informace s přiměřeným množstvím vynaloženého času a prostředků. Mimo řádné účetní závěrky ověřujeme i mezitímní výkazy v souladu s legislativními požadavky.