Audit individuální a konsolidované účetní závěrky

  • Úvod
  • Služby
  • Audit
  • Audit individuální a konsolidované účetní závěrky

Naše auditorské služby nezaměřujeme pouze na potvrzení informací v rozvaze a výsledovce. Poradenským přístupem pomáháme odhalit slabá místa s cílem dalšího rozvoje vašeho podnikání.

Audit účetní závěrky

Kvalitním ověřením pomáháme zvýšit důvěryhodnost vykazovaných informací. Statutární nebo i smluvní audity provádíme v souladu s Mezinárodními standardy auditu a směrnicemi Komory auditorů ČR. Ověřujeme účetní závěrky sestavené jak dle českých, nebo i mezinárodních rámců pro vykazování.

Kontaktujte: Milan Pašek, Leoš Horváth

Ostatní dokumenty

Audit konsolidované účetní závěrky

Provádíme ověření konsolidovaných účetních závěrek sestavených v souladu s českými nebo mezinárodními účetními standardy za skupinu podniků. Rovněž provádíme ověření konsolidačních balíčků pro skupinového auditora.

Kontaktujte: Leoš Horváth, Petra Kopsová 

Audit subjektů finančního sektoru

U investičních společností, fondů, pojišťoven, úvěrových a spořitelních družstev, bank a dalších subjektů finančního trhu, je vlivem přísnější regulace kladen na ověření nezávislým odborníkem větší důraz, než u běžných podnikatelských subjektů. Audit je třeba přizpůsobit specifikům, která jsou s činností daných subjektů spjatá. Auditorský tým umíme v případě potřeby rozšířit o specialisty z řad naší tuzemské i zahraniční sítě. Jsme tak schopni pokrýt potřebné oblasti regulace, řízení rizik, finanční a pojistné matematiky, AML, znaleckého ocenění, IFRS a jiné.

Kontaktujte: Klára Honzíková, Jitka Pešičková

Prověrka účetní závěrky/mezitímních výkazů

Prověrka efektivně ověřuje klíčové informace s přiměřeným množstvím vynaloženého času a prostředků. Mimo řádné účetní závěrky ověřujeme i mezitímní výkazy v souladu s legislativními požadavky.

Kontaktujte: Milan Pašek, Leoš Horváth 

Ověřování čerpání dotací

Příjemcům dotací nabízíme audit jejich čerpání, který je zaměřen na ověření vybraných skutečností souvisejících s daným dotačním programem.

Kontaktujte: Milan Pašek, Jan Vácha

Potřebujete naše služby
v německém jazyce?

Nabízíme komplexní servis a poradenství

German Desk

Lidé