GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

Zuzana Kalincová | 22. Února 2022

DEBRA na obzoru

Sdílet článek:

Evropská komise v minulém roce vyhlásila iniciativu DEBRA, v nezkrácené verzi Debt-equity bias reduction allowance. Smyslem této iniciativy je motivace společností k upřednostnění financování investic prostřednictvím vlastního kapitálu namísto dluhového financování, které může vést v konečném důsledku k předlužení, úpadku společností a potažmo související nezaměstnanosti.

Aktuální podoba daňových systémů napříč státy EU umožňuje, za určitých podmínek, snížit základ daně z příjmů o úroky z úvěrů na rozdíl od financování vlastním kapitálem, které s sebou nenese žádnou daňovou výhodu. Zavedením DEBRY by se toto však mohlo změnit a financování vlastním kapitálem by tak společnostem přinášelo obdobnou daňovou výhodu, která plyne z dluhového financování.  

Evropská komise nyní analyzuje potenciální dopady iniciativy na základě zpětné vazby získané z veřejné konzultace, přičemž se očekává, že legislativní návrh bude zveřejněn v prvním čtvrtletí 2022. 

O dalším vývoji Vás budeme informovat. 

V případě jakýchkoliv dotazů v souvislosti s DEBROU nás neváhejte kontaktovat.