ICT a kyberbezpečnost

Náš přístup k vašemu ICT jakožto ke stěžejnímu prvku efektivního fungování společnosti. 

  • Business-driven: Sladění podnikové a ICT strategie, organizace systémů k rozvoji výstupů businessu.
  • Adaptivní: Flexibilní a rychlá reakce na měnící se potřeby businessu a strategie, adaptace nových technologií a nových business produktů.
  • Pragmatický a rychlý: Podpora klíčových procesů, zajištění funkcionalit a zvyšování úrovně služeb ruku v ruce s řízením optimální výše nákladů a podstupovaných rizik.
  • Kolaborativní: Úzká spolupráce s vámi od úplného počátku přes řízení adaptace technologií po dosažení očekávaných výsledků.
  • Customer-driven: Porozumění, jak ICT ovlivňuje společnost při spolupráci se zákazníky  a klíčovými obchodními partnery.

Zhodnocení současného stavu ICT strategie

Konkrétní zaměření ICT strategie vychází z globální celopodnikové strategie společnosti. Aby bylo zajištěno, že ICT bude opravdu efektivně podporovat celopodnikovou strategii a nestane se pouze „nákladovou položkou“ ve finančních výkazech, je nezbytné jeho optimální nastavení, které odráží potřeby společnosti.

Kybernetická bezpečnost

Otázka bezpečnosti v oblasti ICT je v posledních několika letech stále častěji řešeným tématem. Příčinou je neustále rostoucí počet útoků na data a ICT struktury v kybernetickém prostoru, tzv. kyberterorismus. Rizika kybernetické bezpečnosti již není možné ignorovat nebo akceptovat, v případě útoku mohou vzniknout velmi vysoké materiální a reputační škody.

Projektový management ICT projektů

Projektové řízení, nejen IS/ICT projektů, představuje plánování, organizování, monitorování a kontrolování všech aspektů projektu, a to takovým způsobem, aby došlo k zajištění předem definovaných cílů projektu v rámci dohodnutých kritérií. Bez schopného projektového manažera je tak pravděpodobnost úspěšnosti projektu razantně snížena.

Zavedení a sjednocení ICT standardů a procesů (služeb)

Cílem zavedení standardů v organizaci je definice podporované aplikační architektury. Technologická architektura mapuje identifikované aplikační komponenty na množinu technologických komponent (HW a základní SW).

Kdo nám důvěřuje?