Nová energetika

Energetický sektor prochází výraznými změnami, ať již z důvodu regulace nebo z důvodu měnících se potřeb zákazníků. Náš tým se specializuje na podporu firem energetického sektoru tak, aby se transformoval směrem k udržitelnějšímu a efektivnějšímu modelu. Nová energetika zahrnuje obnovitelné zdroje energie, e-mobilitu a integraci moderních technologií a konceptů smartifikace do energetických sítí. Smart grids umožňují efektivní správu energetických toků, využívající digitální technologie pro sběr a analýzu dat a optimalizaci obchodních modelů za využití např. služeb výkonové rovnováhy. To vede k optimalizaci distribuce energie, zvyšování energetické efektivity a snižování ztrát přenosu. Důležitou součástí tématu nové energetiky je rozvoj komunitní energetiky zaměřené na místní a komunitní přístup k výrobě a spotřebě energie. Decentralizovanouá komunitní energetika je možná díky kombinaci využití moderních technologií a smart grids spolu s integrací obnovitelných zdrojů.

S naší odborností v oblasti energetiky vám můžeme pomoci otevřít dveře k těmto inovativním řešením.

Naše služby

Studie proveditelnosti v energetice

Provádíme komplexní studie proveditelnosti projektů v oblasti energetiky, pomůžeme vám komplexně posoudit realizovatelnost, účinnost a návratnost vašeho záměru. Identifikujeme rizika pro realizaci a navrhneme mitigační opatření.

Vypracování strategie

Vypracováváme strategie pro úspěšné implementace nových energetických řešení, aby vaše firma byla na čele inovací v oblasti energetiky. Umíme nastavit směr, stanovit ambiciózní cíle a navrhnout opatření pro jejich naplnění.

Poradenství v oblasti E-mobility

Poskytujeme poradenství v oblasti elektromobility, nastavujeme strategie transformace firemních flotil, definujeme pro naše klienty strategii, jak naplno využít potenciál tohoto moderního a udržitelného přístupu v oblasti dopravy a udržet krok s dobou.

Poradenství v oblasti komunitní energetiky

Pomáháme městům a obcím i soukromým sdružením efektivně spravovat a využívat své energetické zdroje, zavádíme moderní řešení pro komunitní energetiku.

Optimalizace obchodování s energetickými komoditami / trading

Specializujeme se na řízení komoditních pozic souvisejících s výrobou či spotřebou energií. Pomůžeme vám upravit obchodní strategii a nastavit obchodní model, který vám zvýší ziskovost při zachování vámi přijatelné míry rizika.

Energetická flexibilita a podpůrné služby pro provozovatele přenosových soustav

Nabízíme poradenství v oblasti řízení energetické flexibility. Navrhneme vám cenovou optimalizaci, díky které budete moci maximalizovat zisk z řízení flexibilních výrobních zdrojů či minimalizovat náklady spojené s flexibilní spotřebou energie. Specializujeme se i na případy, kdy je tato flexibilita poskytována provozovatelům přenosových soustav ve formě podpůrných služeb.