GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 11. Února 2019

Změny v daňových zákonech na Slovensku od 1.1.2019 - 2. část

Sdílet článek:

Virtuální měna a daň z příjmů

Zákon o dani z příjmů s účinností od 1.10.2018 poprvé zavádí definici virtuální měny. Příjmem/ výnosem se rozumí i výměna virtuální měny za majetek, jinou virtuální měnu, službu, či úplatný převod této měny. V případě výměny virtuální měny, se příjem ocení reálnou hodnotou v čase výměny. Podnikatelé si budou moci uplatnit jako výdaj pořizovací cenu a to v případě, že byla virtuální měna pořízena koupí, popřípadě reálnou hodnotu a to za předpokladu, že byla získána výměnou. Postupovat dle tohoto ustanovení je nutné již při podávání přiznání za rok 2018.

Zavedení daně z pojištění

V odvětví neživotního pojištění se zavádí daň z pojištění a to za předpokladu, že pojistné riziko je umístěno na Slovensku. Osobou povinnou hradit daň bude pojistitel. Pojistník, který zaplatil pojištění zahraniční pojišťovně, která nemá na Slovensku pobočku. Dále pak právnická osoba, které jsou přeúčtovány náklady z pojištění, pokud se vztahují na pojistné riziko umístěné na Slovensku. Sazba daně je 8% a zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí.

Příspěvek na rekreaci

Od ledna mohou zaměstnanci firem, které zaměstnávají alespoň 50 osob žádat o příspěvek na rekreaci na Slovensku. Podmínkou je, aby zaměstnanec pracoval ve společnosti alespoň 2 roky. Zaměstnavatel proplatí 55% výdajů na rekreaci, maximálně však 275 € ročně. Takové příspěvky nebudou podléhat dani, ani povinnému pojištění, a pro zaměstnavatele se bude jednat o daňově uznatelný náklad. Pro menší společnosti nebudou tyto příspěvky povinné, mohou je ovšem poskytnout zaměstnancům za obdobných podmínek.

E-kasy

Od července 2019 budou pro podnikatele, kteří používají klasickou registrační pokladnu povinné tzv. online registrační pokladny, nebo virtuální registrační pokladny (e-kasy), které budou propojeny s finanční správou.

Další změny:

  • Od ledna se zavádí povinný odvod pro obchodní řetězce ve výši 2,5%.
  • Minimální mzda se zvyšuje ze 480 € na 520 €.
  • Minimální odvody pro živnostníky na sociální pojištění budou od 1.1.2019 ve výši 158,11 € a na zdravotní pojištění 66,78 €.
  • Od 1.1.2019 se daňový bonus na dítě zvyšuje z 21,56 € na 22,17 €, v případě dítěte do 6 let je od dubna 2019 daňový bonus zvýšen na dvojnásobek, tzn. 44,34 € měsíčně.
  • Nezdanitelná část na poplatníka se zvyšuje z 3 803,33 € ročně na 3 937,35 ročně.

V případě jakýchkoliv dotazů k zaváděným změnám na Slovensku, nás neváhejte kontaktovat.