GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 24. Října 2014

Zaměstnání v Rusku? Situace s odvody na sociální zabezpečení se vyjasňuje.

Sdílet článek:

Od 1. listopadu tohoto roku vstoupí v platnost nová smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o sociálním zabezpečení. Výměně ratifikačních listin, ke které došlo dne 8. srpna 2014, předcházel poměrně časově náročný ratifikační proces. K podpisu smlouvy došlo totiž již dne 8. 12. 2011. Smlouva nahrazuje původní dohodu o sociálním zabezpečení uzavřenou se Sovětským svazem v roce 1959, která byla českou stranou pro svou zastaralost vypovězena v roce 2008.

Smlouva upravuje otázky sociálního zabezpečení migrujících pracovníků obou států a obsahuje zejména pravidla pro určení jejich příslušnosti k systému sociálního zabezpečení, která mají zabránit dvojím odvodům, příp. žádným odvodům, pojistného z jednoho příjmu v obou státech. Smlouva stanoví i speciální pravidla pro zaměstnance vysílané mezi Českou republikou a Ruskem. Vyslaní zaměstnanci zůstávají po dobu prvních 24 měsíců pojištěni ve svém stávajícím systému sociálního zabezpečení a až poté jsou povinni odvádět pojistné do systému země vyslání.

Smlouva také stanoví podmínky pro výplatu dávek z pojistného (důchody, dávky v nemoci a mateřství, dávky při pracovních úrazech a nemocech z povolání, přídavky na děti). Zaručí vyplácení důchodů do druhé země i započítání tamní doby pojištění. Pro splnění potřebné doby pojištění pro nárok na důchod se budou doby pojištění či zaměstnání v obou státech sčítat, důchod pak přizná každá smluvní strana v poměrné výši. Specificky je také upraveno hodnocení dob pojištění získaných před nabytím platnosti této smlouvy.

Smlouva neupravuje oblast zdravotního pojištění.

Jste zaměstnáni v Rusku, případně vysíláte své zaměstnance pracovat do Ruska a výše uvedená oblast Vás zaujala? Neváhejte se na nás obrátit v případě zájmu o konzultaci.