GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 8. Října 2018

Plošný reverse charge a jeho podmínky

Sdílet článek:

Všeobecný přenos daňové povinnosti na příjemce má být na základě shody Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) použit na vnitrostátních plnění s hodnotou vyšší než 17 500 eur (cca 450 000 Kč) na jedno plnění. Členský stát může všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti využít dočasně do 30. 6. 2022 za splnění následujících podmínek:

  • Výpadek příjmů z DPH za rok 2014 je nejméně 5 procentních bodů nad mediánem výpadku příjmů z DPH v EU.
  • Podíl tzv. kolotočových podvodů na jeho celkovém výpadku příjmů z DPH má být více než 25 %.
  • Členský stát prokáže, že jiná kontrolní opatření nejsou dostatečná pro boj proti kolotočovým podvodům na jeho území, uvede konkrétní důvody, proč tato opatření nejsou účinná, a důvody, proč se správní spolupráce v oblasti DPH ukázala jako nedostačující.
  • Členský stát prokáže, že odhadovaný přínos zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti převáží očekávané celkové dodatečné zatížení podniků a správců daně o minimálně 25 %.
  • Členský stát prokáže, že podnikům a správcům daně nevzniknou v důsledku zavedení všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti náklady vyšší než náklady vzniklé v důsledku uplatnění jiných kontrolních opatření.

Členský stát musí podat žádost Komisi, ve které uvede příslušné propočty a poskytne požadované zdůvodnění a informace.