GT News

Daně, účetnictví, právo a nejen to. Všechny klíčové novinky pro váš byznys.

| 13. Srpena 2012

Nový vývoj ve smlouvách o zamezení dvojímu zdanění

Sdílet článek:

V jednom z našich prvních letošních čísel FM jsme vás informovali o nově uzavřených smlouvách o zamezení dvojímu zdanění a souvisejících protokolů. Pojďme se nyní společně podívat co je v této oblasti nového a kam se po půl roce posunul dosavadní vývoj.

Smlouva mezi ČR a Íránskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí začátkem července předložilo vládě k projednání návrh smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s vládou Íránské islámské republiky. V současnosti neexistuje ve vzájemných daňových vztazích mezi Českou republikou a Íránem smluvní vztah. Ministerstvo financí navrhlo tuto smlouvu uzavřít, neboť se domnívá, že její existence je důležitá pro rozvoj vzájemných ekonomických vztahů mezi oběma státy.  Na expertní úrovni se podařilo tuto smlouvu, včetně protokolu k ní, vyjednat letos v únoru. V současné době probíhá v obou zemích standardní legislativní proces vedoucí k podpisu smlouvy v co možná nejbližší době.

Protokol mezi ČR a Uzbeckou republikou ke smlouvě o zamezení dvojímu zdanění

Dne 15. června 2012 vstoupil v platnost Protokol mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou, který pozměňuje dříve uzavřenou Smlouvu o zamezení dvojího zdanění. Protokol byl podepsán v Praze 8. prosince 2011 a v obou státech se bude provádět ve vztahu k daňovým obdobím začínajícím 1. ledna 2013 nebo později. Protokol rozšiřuje výměnu informací na daně všeho druhu a pojmenování, rovněž aktualizuje definici výrazu licenční poplatky a úroky. Protokol dále mění výši sazby daně z příjmů u dividend ve státě jejich zdroje, kdy zvýhodňuje vztahy mezi kapitálově propojenými společnostmi v případě držby 25% podílu. 

Uzbecká republika

vznik stálé provozovny
u stavebních a montážních
projektů (délka nad X měsíců)

vznik stálé provozovny
u ostatních služeb (nad x měsíců v jakémkoliv x-měsíčním období)

maximální sazba ve státě zdroje

dividendy

úroky

licenční
poplatky

Protokol

12 

 6 (12)

5% při min. 25 % účasti na zákl. kapitálu, jinak 10 %

5 %

10 %

Smlouva č. 28/2001 Sb.m.s.

12 

 6 (12)

 10 %

5 % 

10 %

Ministerstvo financí uvedlo, že text Protokolu bude v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Smlouva mezi ČR a  Barbadosem o zamezení dvojímu zdanění

Ve FM č. 4 jsme vás informovali o probíhajícím ratifikačním procesu u této Smlouvy.  V květnu byl tento proces dokončen a 6. června 2012 vstoupila Smlouva v platnost. Ustanovení Smlouvy se budou provádět:

  • pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, u příjmů vyplácených nebo připisovaných k 1. lednu 2013 nebo později,
  • pokud jde o ostatní daně z příjmů, u příjmů za každý daňový rok začínající 1. ledna 2013 nebo později.

Text Smlouvy by měl být v nejbližší možné době publikován ve Sbírce mezinárodních smluv.

Smlouva mezi ČR a  Královstvím Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění

Ministr financí Miroslav Kalousek v květnu podepsal s ministrem financí Království Saúdské Arábie Ibrahimem Abdulazizem Al-Assafem Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění.

Ve vzájemných daňových vztazích se v současné době mezi oběma zeměmi neuplatňuje žádná smlouva o zamezení dvojímu zdanění, což má negativní dopad na vzájemné hospodářské vztahy. Z tohoto důvodu se země rozhodly dojednat Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění. Ministerstvo financí si od jejího sjednání slibuje zvýšení právní jistoty případných investorů obou států.

Jedná se o smlouvu komplexní, upravující zdaňování a vyloučení mezinárodního dvojího zdanění všech příjmů. Smlouva nyní musí projít ratifikačním procesem obou států.

Saudská Arábie

vznik stálé provozovny
u stavebních a montážních
projektů (délka nad X měsíců)

vznik stálé provozovny
u ostatních služeb (nad x měsíců v jakémkoliv x-měsíčním období)

maximální sazba ve státě zdroje

dividendy

úroky

licenční
poplatky

nová smlouva

6

6 (12)

 5 %

0 %

 10 %

Smlouva mezi ČR a  Bahrajnem o zamezení dvojímu zdanění

V jednom z loňských čísel FM jsme vás informovali o probíhajícím ratifikačním procesu u této Smlouvy.  V únoru byl tento proces dokončen a 10. dubna 2012 vstoupila Smlouva v platnost. Ustanovení Smlouvy se budou provádět:

  • pokud jde o daně vybírané srážkou u zdroje, u příjmů vyplácených nebo připisovaných k 1. lednu 2013 nebo později,
  • pokud jde o ostatní daně z příjmů, u příjmů za každý daňový rok začínající 1. ledna 2013 nebo později.

Smlouva mezi ČR a  Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění

Dle informací Ministerstva zahraničních věcí ČR byla 22. března 2012 v Bogotě podepsána Smlouva mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění. V současnosti neexistuje ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma zeměmi smluvní vztah. Smlouva byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN a její uzavřením by mělo dojít ke zvýšení právní jistoty daňových poplatníků obou států. V obou státech budou nyní následovat nezbytné legislativní postupy vedoucí ke vstupu Smlouvy v platnost. Smlouva se v současné době nachází v Poslanecké sněmovně, kde čeká na projednání ve výborech.

Kolumbie

vznik stálé provozovny
u stavebních a montážních
projektů (délka nad X měsíců)

vznik stálé provozovny
u ostatních služeb (nad x měsíců v jakémkoliv x-měsíčním období)

maximální sazba ve státě zdroje

dividendy

úroky

licenční
poplatky

nová smlouva

6

6 (12)

5% při min. 25 % účasti na zákl. kapitálu, jinak 15 %

10 %

 10 %

Protokol mezi ČR a Rakouskou republikou ke smlouvě o zamezení dvojímu zdanění

Dne 9. března 2012 byl ve Vídni podepsán doplňující Protokol mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, který upravuje dříve uzavřenou Smlouvu o zamezení dvojímu zdanění a protokol k ní, které byly podepsány 8. června 2006 v Praze (Smlouva č. 31/2007 Sb.m.s.). Doplňující Protokol je reakcí na změnu přístupu Rakouska k dodržování bankovního tajemství, kdy hlavním smyslem Protokolu je zajistit výměnu daňových informací v souladu se současnými trendy v této oblasti. Protokol tak po vstupu v účinnost bude zajišťovat rozšířenou výměnu informací v oblasti daní všeho druhu, a dále řešit oprávnění pro daňové správy obou států získávat od bank a dalších finančních institucí informace nezbytné pro správné zdanění příjmů. Protokol by měl dále rezidentům ČR zajistit nezpochybnitelné právo uplatnit výhodnější daňový režim dle českých právních předpisů (vynětí příjmů ze zdanění).

V obou státech bude nyní následovat standardní legislativní proces vedoucí ke vstupu dokumentu v platnost. Protokol se v současné době nachází v Poslanecké sněmovně a musí ho projednat výbory.

Protokol mezi ČR a Nizozemským královstvím ke smlouvě o zamezení dvojímu zdanění

Ministerstvo financí v červnu zveřejnilo informaci o tom, že byl dojednán další, v pořadí již třetí, Protokol, který bude tvořit nedílnou součást Smlouvy. Ve vzájemných daňových vztazích mezi oběma zeměmi se v současné době uplatňuje Smlouva o zamezení dvojího zdanění, která byla podepsána v Praze 4. března 1974 (č. 138/1974 Sb.), jejíž nedílnou součást tvoří i Protokol, který byl podepsán a publikován současně s ní a dále Protokol, který byl podepsán v Praze dne 26. června 1996 (č. 112/1997 Sb.).

Text nového Protokolu odráží standardy v oblasti mezinárodního zdaňování, především v kontextu problematiky výměny daňových informací, kdy Protokol upravuje její rozšířenou formu na daně všeho druhu atd.

Uzavření obdobného protokolu je dále plánováno i se Švýcarskem a Ukrajinou.

V případě vašeho bližšího zájmu o problematiku mezinárodních smluv nás neváhejte kontaktovat.